Found: 527  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องCULTURE of the YINN / Kyaw Kyaw Win (STY).
ชื่อผู้แต่งKyaw Kyaw Win (STY).
พิมพลักษณ์Taunggyi : Swaitawyeik Production, 2016.
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องMaṅʻʺ tapʻ Mruiʹ suiʹ ʼa laññʻ tacʻ khokʻ = A visit to Mindat / Kyaw Kyaw Win (STY).
ชื่อผู้แต่งKyaw Kyaw Win (STY).
พิมพลักษณ์Taunggyi : Swaitawyeik Production, 2016.
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องStudy room 4 / สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกรณีการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ค่าพีเอช ความเค็ม ปริมาณเนื้อดิน และปริมาณไนโตรเจนในบ่อกุ้งก้ามกรามใ...
ชื่อผู้แต่งเกษร ขำไข่.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก631.42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้แกนปลาหมึกโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / พจนา ธิบดี
ชื่อผู้แต่งพจนา ธิบดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2548
เลขเรียก549.23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่โดยบูรณาการทักษะภาษาไทยเพื่อสร้างปัญญาให้แก่ผู้เรียน / ลินจง จันทรวรา...
ชื่อผู้แต่งลินจง จันทรวราทิตย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก372.6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการจัดการที่พักสัมผัสวัฒธรรมชนบทหรือโฮมสเตย์ (Home stay) กรณีศึกษา : บ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก647.94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจสอบลักษณะพันธุกรรม มาลิกแนนท์ไฮเปอร์เทอร์เมียในสุกร โดยเทคนิค โพลีเมอร์เรสา เซน รีแอกชั่น = ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย แซ่ลิ้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
เลขเรียกว 636.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจหาปริมาณ ตะกั่ว เหล็ก และแคดเมียน ในน้ำส้มบรรจุกระป๋องด้วยเครื่อง อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา อุทัยพัฒนะศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาเคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545
เลขเรียก664.82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการตรวจหาสารกรองแสงยูวีออกทิลเมธอกซีซินนาเมทใน โลชั่น โดยเครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรไฟโตมิเตอร์ / ป...
ชื่อผู้แต่งปัญญา โมเครือ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก646.72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการทดลองเปรียบเทียบการใช้ฮอร์โมนต่างชนิดกันในการปักชำกิ่งกุหลาบพวง / พิชัย พฤฒิกุล
ชื่อผู้แต่งพิชัย พฤฑฒิกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์วิทยาลัยนครปฐม, 2531
เลขเรียก630
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของสหวิทยาลัยรัตรโกสินทร์ = An Evaluaton of Professional Exper...
ชื่อผู้แต่งสุทธิวรรณ เอี่ยมสำอางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียกว 371.144
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามพรานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม...
ชื่อผู้แต่งวรนุช วิลัยรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.206
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานของหัวหน้างานระดับกลางและระดับต้นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ในประเทศไทย / บุษบา เวศยาภร...
ชื่อผู้แต่งบุษบา เวศยาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียกว 658.3125 บ675ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / วรนุช ลิ่ม
ชื่อผู้แต่งวรนุช ลิ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา