Found: 2,557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2,386
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVcharu Nihongo yakuwarigo no nazo / Kinsui Satoshi.
ชื่อผู้แต่งKinsui, Satoshi.
พิมพลักษณ์Tokyo : Iwanami Shoten, 2007.
เลขเรียกPL524.7 K56 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,387
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWa no kurashi daijiten \ Shitani, Takanori.
ชื่อผู้แต่งShitani, Takanori.
พิมพลักษณ์Tokyo : Gukushukenkyusha, 2004.
เลขเรียก495.6 Sh558W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,388
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWa no shisō : ishitsu no mono o kyōsonsaseru chikara / Hasegawa Kai cho.
ชื่อผู้แต่งHasegawa, Kai 1954-
พิมพลักษณ์Tōkyō : Chūō Kōron Shinsha, 2009.
เลขเรียกDS 821 H271 2009
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2,389
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWa to ga / Noda Hisashi.
ชื่อผู้แต่งNoda, Hisashi.
พิมพลักษณ์Japan : Kurosio, 1985.
เลขเรียกPL535.5 N761
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2,390
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWaga jinsei ni gorufu ari : Honjitsu besuto 8 ni naru / Takahashi Michitsuna
ชื่อผู้แต่งTakahashi, Michitsuna 1948-
พิมพลักษณ์Tokyo : Gakushū Kenkyūsha, 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2,391
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWaga kokoro no hōmukōsu / Natsusaka Ken
ชื่อผู้แต่งNatsusaka, Ken 1934-2000
พิมพลักษณ์Tokyo : Gorufu Daijiesutosha, 2007
เลขเรียกGV 965 N279w 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2,392
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWagahai wa neko de aru / Asano Yō, Ōta Noboru hen
พิมพลักษณ์Tokyo : Kodansha, 1985
เลขเรียกPL 812.A8 W129 1985
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2,393
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakaki hi no dokusho : reading in youth / Daisaku Ikeda.
ชื่อผู้แต่งIkeda, Daisaku.
พิมพลักษณ์Tokyo : Daisan Bunmeisha, 1998.
เลขเรียก089.956 Ik26W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,394
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakaki weruteruno nayami = วาคะคิ เวรุเทรุโนะนะยามิ / Takahashi Yoshitaka.
ชื่อผู้แต่งTakahashi, Yoshitaka 1913-1995.
พิมพลักษณ์Tokyo : Shinchousha, c1951.
เลขเรียกPL839.A48 W34 1951
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2,395
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakariyasui gorufu no rūru / Imai Hiroshi
ชื่อผู้แต่งImai, Hiroshi 1932-
พิมพลักษณ์Tokyo : Seibidō Shuppan, 2005
เลขเรียกGV 965 I31w 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
2,396
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakaru hanaseru nihongo kaiwa kihon bunkei hachijūhachi : Speak Japanese! / Naoko Takahashi...[et al...
พิมพลักษณ์Tokyo : Jrisāchishuppan, 2010
เลขเรียก495.6824 W146 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2,397
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWakuwaku bunpo risuningu 99 waku shito : mimi de manabu Nihongo = Mastering Japanese by ear / Koba...
พิมพลักษณ์Tokyo : Bonjinsha, 2010.
เลขเรียก495.68242 Wa149
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,398
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWarai no motsunikomi.
ชื่อผู้แต่งSadao., Shoji .
พิมพลักษณ์[Japan] : Bongeishuuju 1990].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2,399
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWaraibanashi / Masao Kogure.
ชื่อผู้แต่งKogure, Masao.
พิมพลักษณ์Tokyo : Iwasaki Shoten, 1995.
เลขเรียก398.20952 Ko79W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2,400
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWarawanai sūgakusha / Mori Hiroshi
ชื่อผู้แต่งMori, Hiroshi 1957-
พิมพลักษณ์Tokyo : Kōdansha, 1996
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา