Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องBo wei tai ji quan tui shou [videodisc] / Shi Wonde.
ชื่อผู้แต่งShi, Wonde.
พิมพลักษณ์Shanghai : Hai wen yin xiang chu ban she, 2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องCai Yun Zhi Nan [videodisc] : da xing min zu wen hua feng qing feng guang pian.
พิมพลักษณ์China : [s.n.], 2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องChina country geography [videodisc]
พิมพลักษณ์China : Beauty culture communication, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องChinese Festival Culture Series : Maguai Festival of the Zhuang People [electronic resource] / Li, ...
ชื่อผู้แต่งLi, Song.
เลขเรียกGT4883.A3 G857 2014eb
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEmperor Qianlong in Qingdynasty (1711-1799) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEmperor Wu in Han dynasty (B.C.156-B.C.87) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEmperor Wuzetian in Tang dynasty (625-705) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องEmperor Xiaowen in Beiwei dynasty (B.C.467-B.C.499) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องGong fang xiang qi bao dian [videodisc].
พิมพลักษณ์China : discware, 2000.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องHuaxia chun qiu zhi [videodisc] / Zhong yang dian shi tai "Bai jia jiang tan" lan mu zu bian.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1993.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องItchy Heart [movie] / Starring: Lau Ching Wan , Carina Lau , Cherrie In , Andy Oh ; Director: Matt...
พิมพลักษณ์Hong Kong : Chinastar, 2004.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องliang zhi ban jiu yi ge li san duo jiao [videodisc]
พิมพลักษณ์Kun Ming : Yun nan min zu wen hua yin xiang chu ban she chu ban, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องPin du Shui hu chuan [videodisc] / zhu bian Nie Congcong.
พิมพลักษณ์Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องPractical healthcare self-massage along meridians and acapoint [videorecording]/ foreign languages p...
พิมพลักษณ์China : Foreign Languages Press, [2007].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องQing ding Fushan [movie] = The way we were / Zhenshi Cui, Chengyou Jin.
ชื่อผู้แต่งCui, Zhenshi.
พิมพลักษณ์[S.l.] : Liaoning wen hua yi shu yin xiang chu ban she, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา