Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChigai o oboeru jokyu keiyoshi : Eigo yaku tsuki / Sasaki Mizue kanshu ; Sasaki Mizue, Watanabe ...
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, c2001.
เลขเรียกPL577 C45 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChujokyu wo oshieru hito no tame no Nihongo bunpo handbook / Shirakawa Hiroyuki, editor.
พิมพลักษณ์Tokyo : 3A Corporation, 2001 (2005 printing).
เลขเรียกPL534 S551 2001,495.65 C559 2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDonna toki do tsukau Nihongo hyogen bunkei 200. Sho-chukyu = 200 essential Japanese expressions : ...
ชื่อผู้แต่งTomomatsu, Etsuko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Aruku, 2000.
เลขเรียกPL539.3 T65 2000,495.6 To974T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEn ni fuku ari / Kikuchi Mizuho.
ชื่อผู้แต่งKikuchi, Mizuho.
พิมพลักษณ์Yokohama : Kanagawa Shinbunsha, 2008.
เลขเรียกDS834 .K34 2008,658.04 K47E 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFukuzatsu bimyona imi o iiwakeru jodoshi : jokyu = Auxiliary verbs : advanced / Miyoshi Reiko, Y...
ชื่อผู้แต่งMiyoshi, Reiko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Senmon Kyoiku Shuppan, 2001.
เลขเรียกPL597.A8 M6855 2001
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGo ya bun no tsunagiyaku setsuzokushi : sho-chu-jokyu = Conjunction : elementary intermediate adva...
ชื่อผู้แต่งKimura, Katsumi.
พิมพลักษณ์Tokyo : Senmon Kyoiku Shuppan, 1998.
เลขเรียกPL607 K49 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHanashite no handan ishiki o tsutaeru jodoshi : sho-chukyu = Auxiliary verbs : elementary intermed...
ชื่อผู้แต่งMiyoshi, Reiko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Senmon Kyoiku Shuppan, 1999.
เลขเรียกPL597.A8 M6855 1999
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHirogari fukuramu kotoba no sekai meishi : jokyu = Nouns : advanced / Ashikawa Akiko, Ito Ikuko,...
ชื่อผู้แต่งAshikawa, Akiko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Senmon Kyoiku Shuppan, 1998.
เลขเรียกPL571 A82 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIma, aini yukimasu / Ichikawa Takuji.
ชื่อผู้แต่งIchikawa, Takuji
พิมพลักษณ์Tokyo : Shogakukan, 2005.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese-English-Thai English-Japanese-Thai dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : VISION PRESS, 2545.
เลขเรียกPL675 ส4จ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJoken hyogen / Hasunuma Akiko, Arita Setsuko, Maeda Naoko cho / Nita yoshio, Yamamoto Susumu, Masu...
ชื่อผู้แต่งHasunuma, Akiko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kuroshio Shuppan, 2001.
เลขเรียกPL533 H38 2001,495.6 Ak315J
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKanzen master kanji nihongo noryoku shiken 2 kyu level / Ishii Reiko ... [et al.].
พิมพลักษณ์Tokyo : 3A Corporation, 2002.
เลขเรียกPL537.5 J35K V.2,495.6076 K 16 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKotoba no kazu dewa chanpion meishi : sho chukyu = Nouns : elementary intermediate / Ashikawa Ak...
ชื่อผู้แต่งAshikawa, Akiko.
พิมพลักษณ์Tokyo : Senmon Kyoiku Shuppan, 1997.
เลขเรียกPL571 A8255 1997
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLogo \& mark in Japan.
พิมพลักษณ์Tokyo : Arufa bukkusu arufa kikaku, 2010.
เลขเรียกNC1002.L63 L63 2010,741.6 L829 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew P.O.P. design. 2 = Nyu Pi O Pi dezain 2.
พิมพลักษณ์Tokyo : Kabushiki Kaisha Arufa Kikaku : Alpha Planning, c2007.
เลขเรียกHF5845 N49 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา