Found: 35  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องFalling Skies / Robert Rodat.
ชื่อผู้แต่งRobert rodat.
พิมพลักษณ์United States : DreamWorks Television, 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องLion /cGarth Davis.
ชื่อผู้แต่งGarth davis.
พิมพลักษณ์United States : The Weinstein Company , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องtokyo ghoul : คนพันธุ์กูล/cเคนทาโร่ ฮากิวาระ.
ชื่อผู้แต่งเคนทาโร่ ฮากิวาระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี, 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการต้านการยับ การยับยั้งจุลินทรีย์และต้านรังสียูวีของผ้าฝ้ายที่ย้อมจากวัสดุเศษเหลือของพืชตามภูมิปัญญ...
ชื่อผู้แต่งมาหามะสูไฮมี มะแซ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการทำความสะอาดตัวเองและความไม่ชอบน้ำบนพื้นผิวผ้าไหม โดยการเคลือบด้วยกราฟีนออกไซต์และไทเทเนียมไดออกไซ...
ชื่อผู้แต่งลิขิต วรรณพงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมสรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ความเร่งธรรดาสำหรับทดสอบคลื่นสั่นสะเทือนในเสาเข็ม : Application of a Conventi...
ชื่อผู้แต่งภาณุ พร้อมพุทธางกูร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการประเมินและการแก้ไขท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอสิงหนคร ...
ชื่อผู้แต่งวรพงค์ บุญช่วยแทน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารโรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : Biogas Production from...
ชื่อผู้แต่งณปภัช สมานวงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อภาพยนต์สั้นเพื่อรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง จังหวัดสงขลา : The P...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ ปิ่นสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการผลิตแผ่นใยไม้อัดปลอดสารพิษจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม : Non-Toxic Fiberboard Manufac...
ชื่อผู้แต่งชาตรี หอมเขียว.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุต...
ชื่อผู้แต่งพิชิต เพ็งสุวรรณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการยับยั้งเชื้อแบคที่เรียและการต้านรังสียูวีของผ้าย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ : Antibacterial ...
ชื่อผู้แต่งมาหามะสูไฮมี มะแซ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และสร้างเครื่องกัดลายแผ่นวงจรสายนำสัญญาณไมโครสตริปสำหรับระบบสื่อย่านความถี่ไมโครเวฟ : An...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า : Construction and Efficiency Evaluation of The Instructiona...
ชื่อผู้แต่งอภิรพ แก้วมาก.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา