Found: 8,441  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
8,431
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอเดียจานน่ากิน กลวิธีจูงใจให้เด็กกินข้าว / ยอดตะวัน จรัสงาม.
ชื่อผู้แต่งยอดตะวัน จรัสงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม , [2556?].
เลขเรียก613.2 ย194อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,432
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอแซก นิวตัน กับแอปเปิ้ล บันลือโลก = Isaac Newton and his apple / คจาร์ทาน พอสคิต ; องค์อร รัตนนาถ...
ชื่อผู้แต่งพอสคิต, คจาร์ทาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548.
เลขเรียก925 น374อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,433
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไอ้แป๊ก : คนไทย...ที่อายุน้อยที่สุด...และเก่งที่สุดในโลก / พฤสณัย มหัคฆพงศ์, สมคิด ลวางกูร เรีย...
ชื่อผู้แต่งพฤสณัย มหัคฆพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกุโสดอ, [2559?].
เลขเรียก158 พ918อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,434
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ / ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
ชื่อผู้แต่งภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกTJ950 ภ-ฮ 2559,621.51 ภ377ฮ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8,435
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑ ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับฐานการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียก371.394 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,436
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๑๐๐ ปี ชาตกาลฯ บุคคลสำคัญของโลก รางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2559 / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.
ชื่อผู้แต่งป๋วย อึ๊งภากรณ์.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,437
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช "มหาราชจอมทัพผู้กอบกู้อิสรภาพ" / วศิ...
ชื่อผู้แต่งวศิน ปัญญาวุธตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558
เลขเรียกDS 579 ว18 2558,923.1593 ต218ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
8,438
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗๓ ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์.
ชื่อผู้แต่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์, 2558.
เลขเรียก959.38 อ121จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8,439
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง๗๘ ตารางวา / ผู้เขียน คณา คชา ; บรรณาธิการ, อุษณีย์ ยศยิ่งยวด ; ผู้วาดภาพ, หทัยชนก เชียงทอง, ภูมิไฑ ...
ชื่อผู้แต่งคณา คชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8,440
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����Է�� �������Ǩ� = Biology : bullet guide / Silvia Newton ; ����� ���ب ����ô���.
ชื่อผู้แต่ง��ǵѹ, �������.
พิมพลักษณ์�ԧ�� ���͹�� �����, 2558.
เลขเรียกQH308.2 �672�,570 น374ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง�����շҧ���ᾷ�� = Medical biochemistry / ����Է��� �Է���Ǫ
ชื่อผู้แต่ง����Է��� �Է���Ǫ
พิมพลักษณ์��ا෾� : �ӹѡ��������ŧ�ó�����Է�����, 2557
เลขเรียกRB112.5 ช116 2557,QU 4 ช116ช,612.015 �116�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา