Found: 3  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
TitleBo ya han yu. Gao ji, fei xiang pian = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Jin Shunian, Chen Li bian...
ImprintBeijing : Peking University Press, 2011.
Call Number495.1824 Bo789B 2011
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
Type Book
TitleHan yu hui hua 301 ju. shang ce, ying han zhu shi = Conversational Chinese 301. Vol. 1. the most ...
AuthorKang, Yuhua.
ImprintBeijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
Call NumberPL1121.C5 K38 2005
Libraryมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
Type Book
Titleเรียนพินอิน / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ ; อภิรดี อดิศัยรวี บันทึกเสียง. .
Authorก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.
Imprintกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
Call Number495.182 ก19ร 2556
Libraryมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา