Found: 312  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปฐมบทสภาพลเมือง [videorecording] : วีดิทัศน์ชุดสภาพลเมือง / ผู้จัดทำ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
107
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องประกาศิตหงส์สังหาร [videorecording] = The Assassin / ผู้กำกับ Hsiao-Hsien Hou
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
108
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องปลุกชีพกองทัพสังหาร [videorecording] = The Bunker / Jaime Falero, ผู้กำกับ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
109
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องป้าแฮปปี้ She ท่าเยอะ [videorecording] = Miss happy / เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์, เสนอ ; ผู้กำกับ พฤกษ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
110
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ [videorecording] = Frozen / Walt Disney Studios present
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
111
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผลงานหนังสั้น 12 เรื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นจากบทความ [videorecording] / กำกับภาพยนตร์โดย วรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
112
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องผีห่าอโยธยา [videorecording] / สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, เสนอ ; ภาพยตร์โดย ม.ร.ว. เฉลิมชาตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
113
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องฝนหลวงน้ำพระทัยจากในหลวง [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
114
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระคู่บ้านคู่เมือง [videorecording] : ไหว้พระประธาน 77 จังหวัด / อำนวยการผลิตโดย สถานีโทรทัศน์ช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป่าใหญ่ ครีเอชั่น, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
115
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระทรงเป็นแรงบันดาลใจ [videorecording] / กรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เค.บี.ซี. กรุ๊ฟ, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
117
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รายการธรรมาภิวัตน์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
118
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงพลังงาน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
119
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ชุดที่ 1 [videorecording] : กำเนิดมหาบุรุษ / ผู้สร้าง บีเค โมดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
120
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ชุดที่ 2 [videorecording] : เจ้าชายสิทธัตถะ / ผู้สร้าง บีเค โมดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา