Found: 26,745  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
241
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปีแห่งการปฏิวัติ / ค้นคว้ารวบรวมและเขียนจากความทรงจำ โดย สว่าง ลานเหลือ
ชื่อผู้แต่งสว่าง ลานเหลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกJ C491 ส419 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
242
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง : ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.A8 ว358ส 2518,329.593 ว181ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
243
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.ก795 ว5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
244
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 year of repair for all Thais and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shina...
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : The Secretariat of the Cabinet Printing Office, 2004
เลขเรียกJQ1745 F67 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
245
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 Years of repair for all thails and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55P64ร64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
247
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 นายก ชิงธงอำนาจรัฐ สู่การปฎิรูปทางการเมือง/ บุญทัน ดอกไธสง.
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2541.
เลขเรียกJQ 1745 บ459ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
248
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 นายกชิงธงอำนาจรัฐสู่การปฏิรูปทางการเมือง / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, [2540?]
เลขเรียกJQ1749.A5 บ464ส 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
249
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. [electronic resource] = Anniversary ECT 2002.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [254-]
เลขเรียกJQ1749.A5 ส733 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
251
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. : เอกสารวิชาการเนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง 10 มิถุนายน 2545 / สำ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545.
เลขเรียกJQ1749.A5 ป629 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
252
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. : เอกสารวิชาการเนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 มิถุนายน 2545 / สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545.
เลขเรียกJQ1749.A5 ส6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
253
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ซ่อมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดย รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548) / คณะกรรมการจัดทำร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547
เลขเรียกJQ1746 ส733 2544-48,320.9593 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
254
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ซ่อมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกJQ1745 ส733 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา