Found: 26,214  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี กรมวิเทศสหการ : 23 พฤษภาคม 2542 / กรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
เลขเรียกJX157.5 ส6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทย / บัญชา แก้วเกตุทอง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แก้วเกตุทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, [25--?]
เลขเรียกJQ1745.ก5 บ61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปีแห่งการปฏิวัติ / ค้นคว้ารวบรวมและเขียนจากความทรงจำ โดย สว่าง ลานเหลือ
ชื่อผู้แต่งสว่าง ลานเหลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกJ C491 ส419 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง : ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.A8 ว358ส 2518,329.593 ว181ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 พรรคการเมือง ปัจจัยการพิจารณาเปรียบเทียบ / วสันต์ หงสกุล.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ตะวันนา, 2518.
เลขเรียกJQ1749.ก795 ว5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 year of repair for all Thais and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shina...
พิมพลักษณ์Bangkok, Thailand : The Secretariat of the Cabinet Printing Office, 2004
เลขเรียกJQ1745 F67 2004
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 Years of repair for all thails and Thailand under the government of Prime Minister Dr. Thaksin Shi...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547.
เลขเรียกJQ1745.A55P64ร64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 นายก ชิงธงอำนาจรัฐ สู่การปฎิรูปทางการเมือง/ บุญทัน ดอกไธสง.
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, 2541.
เลขเรียกJQ 1745 บ459ส 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 นายกชิงธงอำนาจรัฐสู่การปฏิรูปทางการเมือง / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิค, [2540?]
เลขเรียกJQ1749.A5 บ464ส 2540?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. [electronic resource] = Anniversary ECT 2002.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, [254-]
เลขเรียกJQ1749.A5 ส733 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. : เอกสารวิชาการเนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ง 10 มิถุนายน 2545 / สำ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545.
เลขเรียกJQ1749.A5 ป629 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี กกต. : เอกสารวิชาการเนื่องในงานวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 มิถุนายน 2545 / สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2545.
เลขเรียกJQ1749.A5 ส6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี ซ่อมประเทศไทย เพื่อคนไทย โดย รัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548) / คณะกรรมการจัดทำร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2547
เลขเรียกJQ1746 ส733 2544-48,320.9593 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา