Found: 26,755  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17th ASEAN Ministerial Meeting and Post-Ministerial Meeting with the Dialogue Countries, Jakarta, 9-...
ชื่อผู้แต่งASEAN Ministerial Meeting and Post-Ministerial Conferences with the Dialogue Countries (17th : 1984 : Jakarta)
พิมพลักษณ์Jakarta : ASEAN Secretariat, 1984.
เลขเรียกJX1981.A8 .A85 1984
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18th ASEAN ministerial meeting and post-ministerial conferences with the dialogue countries, Kuala L...
ชื่อผู้แต่งASEAN Ministerial Meeting and Post-Ministerial Conferences with the Dialogue Countries (18th : Kuala Lumpur, 1985)
พิมพลักษณ์Jakarta : ASEAN Secretariat, 1985.
เลขเรียกJX1981.A8 .A85 1985
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19-19 : ภาพ ชีวิตและการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจาก 19 กันยา 49 ถึง 19 พฤษภา 53 / อุเชนทร์ เชียงเสน, บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟ้าเดียวกัน, 2554.
เลขเรียกJQ1745.A55C75 ส63 2554,320.9593 ส35 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1968 : เชิงอรรถการปฏิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2552.
เลขเรียกJC491 .ธ37 2552,321.094 ธ11ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1968 เชิงอรรถการปฎิวัติ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อผู้แต่งธเนศ วงศ์ยานนาวา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2557.
เลขเรียกJC491 ธ7ห 2557,303.64 ธ38ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1993 Vienna declaration and programme of action / Indian Institute of Human Rights.
ชื่อผู้แต่งIndian Institute of Human Rights.
พิมพลักษณ์New Delhi : Indian Institute of Human Rights, [2000?]
เลขเรียกJC571 I393v 2000
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1998 human rights education lessons for life.
พิมพลักษณ์New York, United Nations, 1998.
เลขเรียกJC571 H918u 1998
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง ? / โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw), [2559]
เลขเรียกJQ1745 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ; กัญญาณี หงษ์ปาน, ภาพกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : iLaw โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559, [2016]
เลขเรียกJQ1746 ส473 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุค คสช.มีผลงานอะไรบ้าง? / โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ilaw) ; ภาพการ์ตูน, กัญญานี ห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 .A7 ส19 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง
ชื่อผู้แต่งยิ่งชีพ อัชฌานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ย253,320.9593 ย322ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี รัฐบาลในวิถีทางประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกJQ1745.G6 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง : การพัฒนาระบบราชการกับก้าวต่อไปที่คาดหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกJQ1745 ป629 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีรัฐบาลประชาธิปไตย / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2535.
เลขเรียกJQ1745.T1 ล7ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา