Found: 39,583  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : พัฒนาศึกษา, 254-.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว67 2556,790.09593 ว559ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม ; บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2550?]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว559,790.109593 ว72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว66 2546,394.3 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว6ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / วิเชียร เกษประทุม ; บรรณาธิการ บุญศรี ไพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์, 255-.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว559,790.1922 ว559ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชายหาดเมืองไทย = Beaches of Thailand / ธนะบูล แจ่มกระจ่าง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เวิลด์ ทริป, 2549.
เลขเรียกG156.5.S4 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน / สิริประภาวรรณ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสิริประภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
เลขเรียกGR335 .ส66 2547,398.2 ส37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก /ฉบับคู่มือและสื่อประกอบการเรียนการสอน Yii Ming, เมชฌ สอดส่องกฤษ ; แปลและเรี...
ชื่อผู้แต่งหมิง, ยี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557.
เลขเรียกGR335 ม159ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี รถไฟไทย / การรถไฟแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการรถไฟแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกGov คค 12.8/2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สถานีกรุงเทพ/ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการรถไฟแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: การรถไฟแห่งประเทศไทย ,
เลขเรียกGov คค. 12.8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
119
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งโลกการบิน [map] / produced by National Geographic Maps for National Geographic Magazin...
ชื่อผู้แต่งNational geographic maps (firm).
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society, c2003.
เลขเรียกG3201.P6 N31 2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ผู้ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬา [text] / บริษัท ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอชั่น ฟอร์ คิดส์, 2550
เลขเรียกGV697 ผ755 2550,อ 927 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา