Found: 41,310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กอล์ฟทิป / ภาคย์ อัครมาส
ชื่อผู้แต่งภาคย์ อัครมาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2550?].
เลขเรียกGV965 ภ415ท,796.352 ภ 435 ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กอล์ฟทิป = 100 Golf tips / ภาคย์ อัครมาส
ชื่อผู้แต่งภาคย์ อัครมาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด, 2537.
เลขเรียกGV971 ภ415ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : พัฒนาศึกษา, 254-.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว67 2556,790.09593 ว559ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม ; บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2550?]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว559,790.109593 ว72ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2546.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว66 2546,394.3 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว6ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 การละเล่นของเด็กไทย / วิเชียร เกษประทุม ; บรรณาธิการ บุญศรี ไพรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองแสงการพิมพ์, 255-.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ว559,790.1922 ว559ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 กิจกรรมสนุก ชวนลูกเล่นกับธรรมชาติ / คย็องแท็ก ฮวัง ; นิรชา มีวรรณภาค, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งฮวัง, คย็องแท็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์, 2560.
เลขเรียกGV181 ฮ142ห 2560,649.5 ฮ273ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ชายหาดเมืองไทย = Beaches of Thailand / ธนะบูล แจ่มกระจ่าง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เวิลด์ ทริป, 2549.
เลขเรียกG156.5.S4 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานคติสอนใจของชาวจีน / สิริประภาวรรณ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสิริประภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2547.
เลขเรียกGR335 .ส66 2547,398.2 ส37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก /ฉบับคู่มือและสื่อประกอบการเรียนการสอน Yii Ming, เมชฌ สอดส่องกฤษ ; แปลและเรี...
ชื่อผู้แต่งหมิง, ยี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557.
เลขเรียกGR335 ม159ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี รถไฟไทย / การรถไฟแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการรถไฟแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกGov คค 12.8/2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิถีปากนํ้าโพ : ประเพณีและพิธีกรรมแห่เจ้าปากน้ำโพ
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559
เลขเรียกGR510 ร54 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา