Found: 39,692  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
39,572
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนากำเนิดมนุษย์ / ลลิตา ผลผลา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกGN281 ข929 2549,599.9 ข929 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
39,573
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาชาวจีน : แนวคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรม เบื้องหน้าเบื้องหลัง ที่มีมนต์ขลังของความเป็นจีน... / ...
ชื่อผู้แต่งยิปซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2541
เลขเรียกGT4801 ย63 2541,390.0951 .ย289ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
39,574
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาใต้สมุทร / Nam Choon-ja, เขียน ; N-Toon, ภาพ ; ผุสชา เถาวัลย์, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งนัม, ชุนจา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดรีม, 2552.
เลขเรียกGC21.5 น63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
39,575
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไฉไล รถไฟไทย [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกG ท52ฉ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39,576
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดเอ็ทอย่างฉลาด = Smart diet/ วรางคณา สมพงษ์.
ชื่อผู้แต่งวรางคณา สมพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book maniac, [2550].
เลขเรียกGV 436 ว298ด [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39,577
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดโนโทเปีย : ดินแดนที่อยู่เหนือกาลเวลา / เขียนและวาดภาพประกอบโดย เจมส์ เกอร์เนีย ; รัชนี ซอโสตถิกุ...
ชื่อผู้แต่งเกอร์เนีย, เจมส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุคส์, [2535].
เลขเรียกG530 ก824
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
39,579
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไตรวิกฤต : ปัญหาหลัก 3 ประการที่กำลังคุกคามการอยู่รอดของโลก / by susumu yodo ; ผู้แปล ทวีป ชัยสมภพ
ชื่อผู้แต่งโยดะ, ซูซูมุ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกGF21.5 ย812,304.2 ย84ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
39,581
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไต้ฝุ่น / ชัยกร หาญไฟฟ้า, เขียน ; โตมร ศุขปรีชา, บรรณาธิการและคำนิยม
ชื่อผู้แต่งชัยกร หาญไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ทีน, 2550.
เลขเรียกGV1061 ช371ต 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
39,582
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทครัว : การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ศึกษากรณีบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ / ศ...
ชื่อผู้แต่งศราวุธ แฝงสีดำ 2497-.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542.
เลขเรียกGN345.7 .ศ46 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
39,583
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไททานิค [electronic resource] = The Titanic.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Time Media, [254-]
เลขเรียกG530.T6 ท921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39,584
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทม์แชร์โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : ประชาชาติธุรกิจ, 25...
เลขเรียกG ท94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
39,585
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยชนะ : เรื่องการแข่งขันของ "พ. พีระ" นักขับรถไทยในยุโรป / โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจัก...
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2516.
เลขเรียกGV1029 จ658 2516,927.9672 จ658ท 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา