Found: 39,690  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางสัมพันธ์ พันธุ์มณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปีพุ...
เลขเรียกGV1703.ส64 อ374 2552,92 ส612 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36,557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางเสถียร สนธิทิม, นายเจริญ สนธิทิม (เป็นกรณีพิเศษ) : ณ เมรุวัดโสมพัสวิหาร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกGT3278 อ37 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36,558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเสรี หวังในธรรม ม.ว.ม., ป.ช. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกGV1703.ท9 อ345 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเสรี หวังในธรรม ม.ว.ม., ป.ช. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะการล...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกGV1703.ท9 อ34
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,560
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ ดร. บุญ อินทรัมพรรย์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม, 2539.
เลขเรียกG70.5.T5 อ231
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพุทธพยุหยาตราทางชลมารค ในการฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 14 พฤษภาคม 2500.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมอุทกศาสตร์ , 2500.
เลขเรียกGT4078.5 อ3 2500
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
36,562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ กฤษณ์ สีวะรา, พลเอก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ณ เม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2519.
เลขเรียกGV995 ก281 2519,796.342 อ154 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ จ่าง จุลละทรัพย์, นาง ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ, 23 พฤษภาคม 2528.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2528] (กรุงเทพฯ : b ศูนย์การพิมพ์พลชัย)
เลขเรียกGV23.ค14 จ293 2528,796 อ231จ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ทวีวัฒน์ สนิทวงศ์, หม่อมหลวง ณ เมรุวัดธาตุทอง, 29 พฤษภาคม 2517.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2517].
เลขเรียกGV1133 .ท225 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ นัติ นิยมวานิช, นาย ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, 29 กรกฏาคม 2516.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2516, (กรุงเทพฯ : ประจักษ์การพิมพ์)
เลขเรียกGV993 น396 2516,796.342 อ154อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ บริบูรณ์ จุละจาริตต์, พลเอก ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 12 ตุลาคม 2509.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2509 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก)
เลขเรียกGV979 บ218 2509
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ บุญเยี่ยม โสภณ, นาย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม, 19 มิถุนายน 2526.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์)
เลขเรียกGV1127.T3 บ538 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ ยุทธศิษย์ สุคนธทรัพย์, พลตรี ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 5 มกราคม 2545.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,], 2544.
เลขเรียกGV1141 ย365 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,569
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ สำเร็จ มณีเนตร, นาย ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, 19 เมษายน 2535.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ, 2535].
เลขเรียกGV1798 ส699 2535,793.3 อ231ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานศพ เจือ จักษุรักษ์, นาย ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 29 พฤศจิกายน 2525.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2525 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิยมกิจ)
เลขเรียกGV697 จ821 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา