Found: 41,310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวูซู วิทยายุทธ์เพื่อสุขภาพ/ สมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย สัมฤทธิ์ทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาสเตอร์ พรินติ้ง, 2542.
เลขเรียกGV 1127 ส241ว 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36,497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวู้ดบอล / อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อ่อนสร้อย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : รัน ทู วิชั่นส์, 2555.
เลขเรียกGV1017.W7 อ252,796.35232 อ163ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
36,498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยประเพณีของชนชาวมณฑลอิสาน.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469.
เลขเรียกGT4877.ต3 ล63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยสุกรและบายศรี / าของมหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์).
ชื่อผู้แต่งทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์), มหาอำมาตย์ตรี พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พัฒนไทย, 2503.
เลขเรียกGT2400 .ท63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์ / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกGN320 ว63,305.8 ว24 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
36,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์/ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มามุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547.
เลขเรียกGN 316 ศ814ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยแม่น้ำที่มีในประเทศสยาม.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : หอพระสมุดวชิรญาณ, 2467.
เลขเรียกGB1359.ท9 ว65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่านอภิมหาโชคลาภ / พฤกษทล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งพฤกษทล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006), 2551.
เลขเรียกGT5150 .พ45 2551,581.634 พ42ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
36,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ไพโรจน์ ใยบัว
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ใยบัว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, [2548?]
เลขเรียกGV837 พ99 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
36,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ชูเกียรติ อักษรศรี.
ชื่อผู้แต่งชูเกียรติ อักษรศรี.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2547.
เลขเรียกGV 837 ช10ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
36,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / ฟอง เกิดแก้ว
ชื่อผู้แต่งฟอง เกิดแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกGV837 ฟ19ว 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / อภิชาติ อ่อนสร้อยและปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อ่อนสร้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัน ทู วิชั่นส์, 2555
เลขเรียกGV837 อ252,797.21 อ252ว 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
36,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่ายน้ำ / โดย วัลลีย์ ภัทโรภาส.
ชื่อผู้แต่งวัลลีย์ ภัทโรภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2525.
เลขเรียกGV837 ว452 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา