Found: 37,452  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ประเทศไทยฉบับสมบูรณ์แบบ / บุ๊คเอเธนส์.
ชื่อผู้แต่งบุ๊คเอเธนส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คเอเธนส์, [253?].
เลขเรียกG2375 ป283,912.593 บ42ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ปั่นเมือง : คู่มือหาเส้นทางจักรยานกรุงเทพมหานคร = Bangkok bike map / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์, ...
ชื่อผู้แต่งสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโลกสีเขียว, 2555.
เลขเรียกGV1046.T5 ส44 2555,388.12 ส43ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
36,498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิประเทศและการตีความหมายทางธรณีวิทยา / เรียบเรียงโดย จีรพรรณ ธเนศพิพัฒ
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ ธเนศพิพัฒ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528.
เลขเรียก526.98 จ557ผท,GA125 จ557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิประเทศและการสำรวจรังวัดทางภูมิศาสตร์ / เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา?, 2541].
เลขเรียกGA125 ก84,526.98 ก768ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
36,500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์ / ทองใบ แตงน้อย
ชื่อผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2557
เลขเรียกG1019 ท278 2557,912 ท278ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์ / ทองใบ แตงน้อย.
ชื่อผู้แต่งทองใบ แตงน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกG1011 ท5 2544,912 ท278ผ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์ = A school atlas for Thailand.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ไทยวัฒนาพานิช, ค.ศ.1975 [2518]
เลขเรียกGA195 ผ933
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ทองใบ แตงน้อย [Text]
ชื่อผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพาณิช 2541
เลขเรียกG 133
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
36,506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์/ ทองใบ แตงน้อย
ชื่อผู้แต่งทองใบ แตงน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2547.
เลขเรียกGA195 ท278ผ 2547,912 ท19ผภ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
36,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม / Aleksandra Mizielinska and Daniel Mizielinski เขียนและภาพประกอบ ; ณัฐก...
ชื่อผู้แต่งมีเซียลินสกา, อเลคซันดรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกG1046.E6 ม596ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม = Mapy / Aleksandra Mizielinska และ Daniel Mizielinski ; ณัฐกิตติ์ ลีล...
ชื่อผู้แต่งมีเซียลินสกา, อเลคซันดรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกG1021 ม596,อ 912 ม352ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
36,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ภูมิศาสตร์โลก ฉบับนักเรียน จิลล์ ไรท์ และเดวิด ไรท์ ; ประไพศรี สงวนวงศ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งไรท์, จิลล์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545.
เลขเรียกG3180 ร93 2545,912.1 ร951ผ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
36,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ. ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ, 2557
เลขเรียกG8027.T54 ผ932 2557,อ/ภน 959.362 ก275ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา