Found: 41,328  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
36,436
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนและเทคนิคการสอนนาฏศิลป์ไทย / รจนา สุนทรานนท์.
ชื่อผู้แต่งรจนา สุนทรานนท์.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, [2551]
เลขเรียกGV1703.T5 ร12 2551,793.31 ร117ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
36,437
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีสอนแฮนด์บอล / ทวีชัย บุญเติม
ชื่อผู้แต่งทวีชัย บุญเติม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [252-]
เลขเรียกGV1017.H2 ท193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,438
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นกอล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โดย Robert Scharff.
ชื่อผู้แต่งชาร์ฟ, โรเบอร์ต.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [25--?]
เลขเรียกGV965 .ช64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,439
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นก๊อลฟให้เก่งได้เร็วและง่าย ๆ / โรเบอร์ต ชาฟฟ์
ชื่อผู้แต่งชาฟฟ์, โรเบอร์ต
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [251-]
เลขเรียกGV965 ช26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36,440
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นก๊อล์ฟให้เก่งได้เร็วและง่ายๆ / โรเบิร์ต สคาร์ฟ
ชื่อผู้แต่งสคาร์ฟ, โรเบิร์ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียกGV965 ส129ว 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
36,441
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นหมากรุกไทยและหมากกล / เมืองใต้, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งเมืองใต้, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2526.
เลขเรียกGV1458.ท9 ม8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,442
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นหมากฮอสและหมากกล / เล็ก บางเสาธง.
ชื่อผู้แต่งเล็ก บางเสาธง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2527.
เลขเรียกGV1463 ล7,794.1 ล51ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
36,443
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเล่นหมากฮอสและหมากสากล / โดย เล็ก บางเสาธง.
ชื่อผู้แต่งเล็ก บางเสาธง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 25-?
เลขเรียกGV1452 .ล72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,444
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิพิธทัศนา : วัฒนธรรมนำไทย สืบสานและสะท้อนภาพอดีตยุคแรกของการ รณรงค์วัฒนธรรมในประเทศไทย / ร้อ...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ วรดิลก 2466-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 2537.
เลขเรียกGT3405.ท9 ร38,306 ส876ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36,445
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการ เผ่าพันธุ์มนุษย์ / ธวัลกร ฉัตราธรรม, บ.ก.เรียบร้อย text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2559
เลขเรียกGN281 ว65,599.93 ว742ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
36,446
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการการทอผ้าขิด บ้านคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ / วราพรรณ ชัยชนะศิริ
ชื่อผู้แต่งวราพรรณ ชัยชนะศิริ
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกGN432 ว317ว 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
36,447
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการการผลิตข้าวไทย / สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545.
เลขเรียกGT5899.ข6 ว65 2545,633.18 ว744
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
36,448
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการกิจกรรมนันทนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2534) / โดย คณิต เขียววิชัย, เฉลิมพล ศ...
ชื่อผู้แต่งคณิต เขียววิชัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
เลขเรียกGV113.ท9 ค36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
36,450
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์ / ธนิก เลิศชาญฤทธ์.
ชื่อผู้แต่งธนิก เลิศชาญฤทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกGN281 .ธ367 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา