Found: 6,244  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
6,061
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวอเมริกาตะวันตกและฮาวาย/ หมอประวิตร ;บรรณาธิการ ชมพูนุท กองชนะ.
ชื่อผู้แต่งหมอประวิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2546.
เลขเรียกE 27 ห177ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6,062
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองออร์แลนโด / อ. กรกฎานนท์ ; เฟื่องเพชร เกียรติเสวี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอ. กรกฎานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2542
เลขเรียกE169 อ24 2542,917.3 อ111ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6,063
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวไปในวันหยุด / ประพิณ ออกเวหา เรื่อง ; กานต์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งประพิณ ออกเวหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2527.
เลขเรียกE ป327ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,065
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเธอคือชีวิต / ปราณี รอดโพธิ์ทอง
ชื่อผู้แต่งปราณี รอดโพธิ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2535
เลขเรียกE ป446ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6,066
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนิร์ดคลั่ง แว๊นผ่าทวีป / ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
ชื่อผู้แต่งชุติพงศ์ พิภพภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เซียเพรส, 2560
เลขเรียกE169.Z83 ช73 2560,รส ช616น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
6,067
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบนจามิน แฟรงคลิน บุรุษหลายมิติ = Stealing god''''s thunder / Philip Dray เขียน ; ภาณุ ด่านวานิชกุ...
ชื่อผู้แต่งเดรย์, ฟิลิป.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกE302.6.F8 .ด74 2553,973.3092 ฟ855ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6,068
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบ็นจามิน แฟรงคลิน / โดย เออร์เม็นการ์ด เอเบอร์ลี ; (แปลโดย) พวา วัฒนะศัพท์, สมหวัง กาญจนคูหะ.
ชื่อผู้แต่งเอเบอร์ลี, เออร์เม็นการ์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า, 2513.
เลขเรียกE302.6.ฟ8 อ896 2513,AC.925 อ251บ 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6,069
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบ็นจามิน แฟรงคลิน = Benjamin Franklin : Man of Science / Irmengarde Eberle เขียน ; พวา วัฒนศัพท์ ...
ชื่อผู้แต่งเอเบอร์ลี, เออร์เม็นการ์ด, 1898-
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทสไทย, 2513.
เลขเรียกE302.6.ฟ87 อ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6,070
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนสะท้านโลก = Change we can believe in / อรยา สูตะบุตร, สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2552.
เลขเรียกE901.1.อ93 อ93 2552,324.973 อ85ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6,072
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดก้นอเมริกัน / แสงชัย สุนทรวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งแสงชัย สุนทรวัฒน์, 2486-2539.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เปลวสีเงิน, 2533.
เลขเรียกE169.04 .ส88
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6,073
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดความลับสนามบิน / ร็อบ ลอยด์ โจนส์ และสเตฟาโน ตอญญตตี
ชื่อผู้แต่งโจนส์, ร็อบ ลอยด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียกE ร185ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6,074
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดฟ้าส่องโลก ตอน พระเจ้าองค์ใหม่ / โดย นิติภูมิ นวรัตน์.
ชื่อผู้แต่งนิติภูมิ นวรัตน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บีเอ็มซี, 2543.
เลขเรียกE11 น6ป 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6,075
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดโลกพิศวง / ชัยวัฒน์ คุประตกุล
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2527
เลขเรียกE ช-ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา