Found: 69,670  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตร--ซวย / เรื่องโดย: มยุรี ชินสุวรรณกิจ, เขียนโดย: รัชนี เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งมยุรี ชินสุวรรณกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Anit Pub., [2548]
เลขเรียกDS578.32.ม189 ม189 [2548]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,922
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรวงศ์พงศา ความเป็นมาพระเจ้าเสือ/ ส.คลองหลวง.
ชื่อผู้แต่งส.คลองหลวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัชรินทร์การพิมพ์, 2546.
เลขเรียกDS 577 ส111ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรเง่าหนึ่งของซีกโลกตะวันออก / โดย ประโชติ สังขุนกิจ.
ชื่อผู้แต่งประโชติ สังขนุกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2526.
เลขเรียกDS423 .ป45,934
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,925
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรเหง้าเหล่ากอ / [โดย หลานย่า].
ชื่อผู้แต่ง[หลานย่า].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. 2525.
เลขเรียกDS571 ห4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32.ค521 ค521ค 2534,923.1593 ค311ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2547.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2547,929.7 ค521ค 2547 21
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2543.
เลขเรียกDS578.32 ค521ค 2543,929.2 ค521ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
67,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2534,923.2593 ค231ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,931
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2534.
เลขเรียกDS578.32 ค521 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,932
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงกระดูกในตู้ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, พล.ต. ม.ร.ว., 2454-2538.
เลขเรียกDS578.32 ค521ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,933
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "การฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชี...
ชื่อผู้แต่งนิคม กิจฺจสาโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกDS570.ก6 น624 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,934
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยทวดโคกทราย" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ประจักษ์ อินทรักเดช, หัวหน้าโครงการ .....
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ อินทรักเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกDS589.T72 ป46 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
67,935
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ "ตามรอยอารยะอัครศิลปิน" กิจกรรม "เยาวชนสร้างฝันสันติภาพด้วยมิติวัฒนธรรม" และกิจกรรม "ศิลปินร...
ชื่อผู้แต่งบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558
เลขเรียกDS568 บ75 2558,790.1922 บ674ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา