Found: 69,700  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,861
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งศิลปกรรมเขาขุนพนม : มรดกที่เราภาคภูมิใจ / สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2546
เลขเรียกDS589.น24 ร64 2546,915.93 ส181ห 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,862
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสลักหินทรายในเมืองสิงห์ : ผลการขุดค้นทางโบราณคดี ปี พ.ศ.2543 / โดย วสันต์ เทพสุริยานนท์.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ เทพสุริยานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, [2543]
เลขเรียกDS567.85.ก5 ว54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,863
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นนครปฐม / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สถาบ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครปฐม. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันฯ, [254-].
เลขเรียกDS589.น2 ส37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,864
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องแหล่งอารยธรรมในเอเชีย [electronic resource] / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542].
เลขเรียกDS523.2 ห842 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,865
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งเรียนรู้ดูงานแม่กลอง / เรียบเรียง อุษา เทียนทอง
ชื่อผู้แต่งอุษา เทียนทอง
พิมพลักษณ์สมุทรสงคราม : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, 2555.
เลขเรียกDS589.S35 อ75 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สองข้างทางถนนสุเทพ / สมโชติ อ๋องสกุล.
ชื่อผู้แต่งสมโชติ อ๋องสกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกDS589.ช9 ส42,959.3 ส241ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศิลปากร
67,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งเรียนรู้เมืองคู่แฝด มุกดาหาร - สะหวันนะเขต / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร แผนกศึกษาแขวงส...
พิมพลักษณ์[มุกดาหาร] : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียกDS589.ม621 ห829
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน จังหวัดร้อยเอ็ด / [สุนิสา มั่นคง]
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546.
เลขเรียกDS567.83.ต5 ส744 2546,930.10959351 ส453ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
67,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม / [สุนิสา มั่นคง...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS567.83.ต5 ส745 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2546.
เลขเรียกDS567.83.ต1 ส74 2546,959.31 ส4153ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
67,872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต ปัตตานี นราธิวาส ตรัง / [สุนิสา มั่นคง]
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS567.83.ต9 ส74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณสถาน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน ลำพูน / [สุนิสา มั่นคง]
ชื่อผู้แต่งสุนิสา มั่นคง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร์ สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกDS567.83.ห7 ส74 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งโบราณคดีที่มีคูและคันดินล้อมรอบในเชียงราย / โดย สุพจน์ พรหมมาโนช, กษมา เกาไศยานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ พรหมมาโนช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกDS567.85.ช8 ส7373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา