Found: 69,782  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลหลังแดนมังกร 3 / ถาวร สิกขโกศล แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยินหยาง, 2533.
เลขเรียกDS735 ล958 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
67,847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลหลังแดนมังกร 4 / [ถาวร สิกขโกศล แปล]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยินหยาง, 2533.
เลขเรียกDS735 ล958 ล.4,951 ถ27ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลหลังแดนมังกร 5 / [ถาวร สิกขโกศล แปล]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2533.
เลขเรียกDS735 ล958 ล.5,951 ถ277ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลหลังแดนมังกร 7 / [ถาวร สิกขโกศล แปล]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2534.
เลขเรียกDS735 ล958 ล.7,950 ถ27ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องและแล้วไซ่ง่อนก็แตก / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสว่าง วงศ์พัวพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
เลขเรียกDS557.A6 ส419ล 2521,959.7043 ส172ล 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,851
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องและแล้วไซ่ง่อนก็แตก / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
เลขเรียกDS558.5 ส55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,852
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องและแล้วไซ่ง่อนก็แตก / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
เลขเรียกDS557.7 ล959 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,853
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องและแล้วไซ่ง่อนก็แตก / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521.
เลขเรียกDS557.ว87 ล84
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,854
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลเมือง''คอน''28 / สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์[นครศรีธรรมราช : สำนักงานฯ, 2528?].
เลขเรียกDS589.น4 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,855
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลเลลันตา : จากสึนามิสู่ชีวิตที่ทรนง / เรื่อง, แม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา ; ภาพ, โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิ...
ชื่อผู้แต่งแม้นวาด กุญชร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทางช้างเผือก, 2550.
เลขเรียกDS589.ก3 ม83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,856
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลใต้ ดูประวัติศาสตร์ในสุวรรณภูมิ / โดย ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2549.
เลขเรียกDS588.ต9 ป404 2549,959.38 ป46ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
67,857
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลใต้ดูประวัติศาสตร์ในสุวรรณภูมิ / ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
ชื่อผู้แต่งประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2548.
เลขเรียกDS588.S69 ป241ล 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,859
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแลไปข้างหลัง / ส. พลายน้อย ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2544.
เลขเรียกDS568 ส3ล 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,860
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแล้วคุณจะรัก...Bangalore.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : งานนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกDS414.2 .ล85 2547,915.4 ล954
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา