Found: 68,021  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,741
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสิบสองปันนา / โดย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2460-2516.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2529?].
เลขเรียกDS588.ห7 บ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,742
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสิบสองปันนา เล่ม 1/ บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547.
เลขเรียกDS 523.4.T35 บ424ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,743
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยสิบสองปันนา. เล่ม 1 / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557.
เลขเรียกDS793.Y8 บ7ท 2557,959.03 บ424ท 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,744
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยหรือสยามจากบันทึกของนายปรีดี พนมยงค์ และจากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2504 / รวบรวมโด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (ประเทศไทย), 2545.
เลขเรียกDS562 .ท94 2545,959.3 ท931 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
67,745
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยหรือสยามจากบันทึกของนายปรีดี พนมยงค์ และจากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2504.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สันติธรรม, 2528.
เลขเรียกDS562 ท9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,746
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยหรือสยามจากบันทึกของนายปรีดี พนมยงค์ และจากรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2504.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สันติธรรม, [2528].
เลขเรียกDS562 ท931 2528,959.3 ท296 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,747
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / [โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียกDS570.Y6 ท952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,748
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา ส...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกDS570.T34 ท959 2551,305.89591 ท959
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,749
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกDS570.T34 ท959 2551,305.89591 ท959 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,750
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกDS570.T34 ท959 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,751
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการ, 2551.
เลขเรียกDS 570 .T34 ท97 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
67,752
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง : ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาว...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบัน, 2551.
เลขเรียกDS570.ย5 ท94 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,753
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียกDS570.T34 ม56,305.89591 ม246ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
67,754
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา, 2551.
เลขเรียกDS570.T34 ท921
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
67,755
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทยเขียนฝรั่ง / โดย ส.ศิวรักษ์
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2511.
เลขเรียกDA688 ส247,914.2 ส 002 ท 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา