Found: 72,187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,726
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 6 ระยะทางเสด็จประพาศแหลมมลายูในรัชกาลที่ 5 รวม 3 คราว.
พิมพลักษณ์[พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ], 2463.
เลขเรียกDS582.5 .ร85 2463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,727
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ ภาค 3 เล่าเรื่องเที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ [และ] เรื่องความไข้เมืองเพชรบูรณ์ / พระนิพน...
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วิศัลย์การพิมพ์, 2519.
เลขเรียกDS582 .ด217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
67,728
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก / ของ หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล.
ชื่อผู้แต่งสิบพันพารเสนอ โสณกุล ม.จ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรมวิชชาธิการ, 2475.
เลขเรียกDS10 .ส65 2475,915 ส35ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,729
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก / ของ หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล.
ชื่อผู้แต่งสิบพันพารเสนอ โสณกุล ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 2503.
เลขเรียกDS10 .ส65 2503,915 ส728ร 2503
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
67,730
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวประเทศตะวันออก / ของ หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล.
ชื่อผู้แต่งสิบพันพารเสนอ โสณกุล ม.จ.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์กรมวิชชาธิการ, 2474.
เลขเรียกDS10 .ส65 2474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,731
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวอินเดีย / หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล.
ชื่อผู้แต่งหม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล.
พิมพลักษณ์พระนคร : พระจันทร์, 2508.
เลขเรียกDS414 .ส63 2508
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,732
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวอินเดีย เมื่อพุทธศักราช 2499 / หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล, แต่ง.
ชื่อผู้แต่งสิบพันพารเสนอ โสณกุล ม.จ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2508.
เลขเรียกDS414 .ส636,915.4 ส 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,733
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวอินเดีย เมื่อพุทธศักราช 2499 / โดย พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร.
ชื่อผู้แต่งพิทยลาภพฤฒิยากร, กรมหมื่น, 2428-2517.
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยการพิมพ์, 2514.
เลขเรียกDS414 .พ65,915.4 พ669ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,734
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวเมืองญี่ปุ่น / [ม.ล.ประมูลมาศ อิศรางกูร].
ชื่อผู้แต่งประมูลมาศ อิศรางกูร, ม.ล.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โรงพิมพ์มิตรไทย, 2512.
เลขเรียกDS811 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,735
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อดำรงพระยศเป็น ...
ชื่อผู้แต่งมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2423-2468.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน, 2496.
เลขเรียกDS567 .ม22 2496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,736
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวเมืองพะม่า / สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2489.
เลขเรียกDS485.พ89 ด67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,737
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวเมืองเหนือ และล่องแก่งแม่ปิงคำกลอน / ประพันธ์โดย หม่อมหลวงประมูลมาศ อิศรางกูร.
ชื่อผู้แต่งประมูลมาศ อิศรางกูร, ม.ล., 2452-2514.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ตำรวจ กรมตำรวจ, 2502 [1959]
เลขเรียกDS588.ก27 ป463 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
67,738
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ. 2464.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2497.
เลขเรียกDS589.ก5 ร8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,739
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2464 / หลวง สุนาวินวิว...
ชื่อผู้แต่งสุนาวินวิวัฒน์, หลวง.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471.
เลขเรียกDS589.ก54 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,740
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เสด็จประพาสเมื่อ พ.ศ. 2464 / หลวงสุนาวินวิวัฒ...
ชื่อผู้แต่งสุนาวินวิวัฒน์ หลวง (เหลียง สุนาวิน).
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471.
เลขเรียกDS589.ก6 ส73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา