Found: 69,908  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,727
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินสะท้าน หัวใจสะเทือน : บันทึกการเดินทางของสาวน้อยวัย 15 ปี หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเน...
ชื่อผู้แต่งณราดา ดิษยบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณราดา ดิษยบุตร, 2559.
เลขเรียกDS493.4 ณ252
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
67,728
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินอาหรับ : ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง / อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
เลขเรียกDS37.7 อ169ผ 2555,953 อ1511ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
67,729
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินอาหรับ : ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลง / อนันตชัย จินดาวัฒน์
ชื่อผู้แต่งอนันตชัย จินดาวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2556.
เลขเรียกDS37.7 อ169ผ 2556,909.0974927 อ169ผ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
67,730
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินอีสาน / สุรพล ดำริห์กุล.
ชื่อผู้แต่งสุรพล ดำริห์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส74,709.5933 ส74ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
67,731
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินอีสาน/ สุรพล ดำริห์กุล.
ชื่อผู้แต่งสุรพล ดำริห์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549.
เลขเรียกDS 567 ส852ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,732
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินเราสวย แนะนำ 17 จังหวัด ภาคเหนือ/ สุรศักดิ์ ตันตะโยธิน.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ตันตะโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2542.
เลขเรียกDS 588 ส854ผ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,733
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแตก / สุนทร วาที.
ชื่อผู้แต่งสุนทร วาที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521.
เลขเรียกDS558.5 ส7ผ 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,734
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแตก / เรียบเรียงโดย เชียงดาว
ชื่อผู้แต่งเชียงดาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, [253-?]
เลขเรียกDS528 ช761ผ 253-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,735
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแตก = Giai Phong ! The fall of liberation of Saigon / ทิเซียโน เทอร์ซานี ; [แปล] สุนทร วาที...
ชื่อผู้แต่งสุนทร วาที.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2521.
เลขเรียกDS558.5 .ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,736
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินและประชากรของข้าพเจ้า : พระอัตชีวประวัติขององค์ทะไลลามะ / แปลโดย ส. ศิวรักษ์ พร้อมด้วยคำนำของ...
ชื่อผู้แต่งทะไลลามะ, ค.ศ. 1935-
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2510.
เลขเรียกDS785 .T3,922 ท335ผ 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
67,737
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินและผู้คนชาวสยาม = Siam : land und volk / Karl Dohring, เขียน ; ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ, แปล.
ชื่อผู้แต่งเดอห์ริง, คาร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกDS582.5 ด75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
67,738
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแห่งความขัดแย้ง คืนสู่สันติสุข เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า-ดอยผาจิ / จัดทำโดย กองบรรณาธิการเพื่อนเด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็ม พับบลิชชิ่ง, 2526.
เลขเรียกDS589 . P43 ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,739
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแห่งอนันตกาล 2 ปรีดิ์พิมพ์,ผู้แปล [Text]
ชื่อผู้แต่งปรีดิ์พิมพ์,ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เรือนบุญ 2541
เลขเรียกCB311 ฮ842ผ 2541,DS 568 ป4ผ8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา