Found: 69,270  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,666
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาเขื่อนท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ [videocrecording] / อำนวยการผลิตโดย ฝ่ายประชา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2546.
เลขเรียกDS586 ค9421 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ / คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2526.
เลขเรียกDS586 ภ671คพ 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฟื้นฟูประเพณีบุญสัจจา 80 พรรษามหาราชา / จัดทำโครงการโดย ชมรมธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : ชมรม, 2550]
เลขเรียกDS589.ข284 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ. 2549 : รายงานการบูรณะโบราณสถานหมู่บ้านโปรตุเกส ตำบ...
ชื่อผู้แต่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยกายเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ธงชัยกายเพชร, 2551]
เลขเรียกDS567.85.พ2 ธ226 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องจากอุทกภัยปี พ.ศ.2549 : รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดพุทไธศวรรย์ ตำบลภู...
ชื่อผู้แต่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย กายเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย กายเพชร, 2551]
เลขเรียกDS567.85.พ2 ธ23 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัย พ.ศ. 2549 : รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดภูเขาทอง ตำบลภูเข...
ชื่อผู้แต่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยกายเพชร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ธงชัยกายเพชร, 2551]
เลขเรียกDS567.85.พ2 ธ227 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,672
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ ไปเพชรบูรณ์ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม / พรเลิศ พันธุ์วัฒนา.
ชื่อผู้แต่งพรเลิศ พันธุ์วัฒนา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521.
เลขเรียกDS583 .พ4EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,673
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการระบายน้ำเพื่อขจัดปัญหาน้ำท่วมบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ในพระราชดำริ / บรรณาธิการ, อนันต์พัฒน์ อิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกDS586 ค962 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,674
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักถิ่น รักษ์ฐาน รักบ้าน รักษ์เมือง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกDS567.85.น2 ศ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,675
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักถิ่น รักษ์ฐาน รักบ้าน รักเมือง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกDS567.85.น2 ศ66
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,676
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดกระบี่ /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.ก218 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,677
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดตราด / โ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.ต166 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,678
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดนครปฐม /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.น118 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,679
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดหนองบัวล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.ห425 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
67,680
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการรักษาเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2545?]
เลขเรียกDS589.ช761 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา