Found: 72,187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลับน่ารู้ของอีก้อ / ปิยพงศ์ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งปิยพงศ์, นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกDS570.อ6 ป64,305.56 ป36ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
67,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลับน่ารู้ของอีก้อ/ ปิยพงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพงศ์.
พิมพลักษณ์กุรงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกDS 570 ป619ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
67,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลับเขมรที่คนไทยควรรู้ / อาทิตย์ ทรงกลด.
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ ทรงกลด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552.
เลขเรียกDS554.62 .อ64 2552,327.5930596 อ24ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลึกลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 / โดย โรเบิร์ต แจ็คสัน ; แปลและเรียบเรียงโดย ป...
ชื่อผู้แต่งแจ็คสัน, โรเบิร์ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545.
เลขเรียกD743 .จ85 2545,940.53 จ839ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
67,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องลือในวังครั้งอดีต / เวนิสา เสนีวงศ์
ชื่อผู้แต่งเวนิสา เสนีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกบุ๊ค, 2541
เลขเรียกDS580.ร82 ว73,089.95911 ว755ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องวัฒนธรรม / โดย พระยาอนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2514.
เลขเรียกDS568 .อ363
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
67,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุก ในแผ่นดิน พระพุทธเจ้าหลวง / วิบูล วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2539.
เลขเรียกDS582.5 .ว64,959.373 ว634ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดิน สมเด็จพระจอมเกล้าฯ / โดย วิบูล วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2541.
เลขเรียกDS581 ว6ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
67,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระจอมเกล้าฯ / วิบูล วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2541.
เลขเรียกDS582.42.จ5 ว63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระนารายณ์ / วิบูล วิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2536.
เลขเรียกDS577 ว633ร 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
67,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระนารายณ์ / วิบูล วิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2536.
เลขเรียกDS582 ว633ร 2536,959.338 ว633ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
67,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง วิบูล วิจิตรวาทการ [Text]
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ หมึกจีน 2539
เลขเรียกDS582 ว633ร 2539,904 ว634ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
67,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / วิบูล วิจิตรวาทการ
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2537.
เลขเรียกDS582 ว633ร 2537,923.1 ว35ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
67,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสนุกในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / วิบูล วิจิตรวาทการ.
ชื่อผู้แต่งวิบูล วิจิตรวาทการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมึกจีน, 2537.
เลขเรียกDS582.5 .ว64,959.363 ว633ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา