Found: 69,908  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
67,651
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการบูรณะและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2538.
เลขเรียกDS567.85.ผ8 ศ64,959.35 ศ375ผ 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
67,652
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการบูรณะและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ / กองโบราณคดี กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. กองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2538.
เลขเรียกDS567.85 .ศ64 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,653
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย / ฝ่ายพัฒนานโยบายและแผน กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกDS568 ผ932 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
67,654
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย 2537 / [คณะทำงาน เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537.
เลขเรียกDS568 ผ932 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,655
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย 2537 / [คณะทำงาน เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537.
เลขเรียกDS568 ผ932 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย 2537 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] :bสำนักงาน,c2537.
เลขเรียกDS568 .ค3624 2537
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2537.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกDS568 ส691ผ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
67,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2538-2540 / [คณะผู้จัดทำ เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537.
เลขเรียกDS568 ผ932 2537/3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย พ.ศ. 2538-2540 / [คณะผู้จัดทำ เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ ... และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีลนาราการพิมพ์, 2537.
เลขเรียกDS568 ผ83 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา = Conservation and development proje...
ชื่อผู้แต่งกองโบราณคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2533.
เลขเรียกDS567.85.พ1 บ96 2533,959.314 ศ37ผ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณยะรังจังหวัดปัตตานี [ฉบับปรับปรุง] / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548.
เลขเรียกDS567.85.ป6 ศ65 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ.
ชื่อผู้แต่งโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ. คณะกรรมการพิจรณาแผนแม่บท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการ, 2534.
เลขเรียกDS567.85.พ8 ค95,959.369 ก17ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดิน / เมืองใหม่ / จิตติมา ผลเสวก.
ชื่อผู้แต่งจิตติมา ผลเสวก.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : ชุมชนคนรักป่า], 2549.
เลขเรียกDS566.ท9 จ63 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
67,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินของพ่อ ยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์.
ชื่อผู้แต่งยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บ้านสยาม ม.ป.ป
เลขเรียกDS 570.6 ย6ผ8,923.1593 ย264ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
67,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินของพ่อ / [โดย ยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์]
ชื่อผู้แต่งยิ่งยศ วงศ์อำมาตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านสยาม, [255-]
เลขเรียกDS586 ย264
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา