Found: 71,857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,321
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิดในเรือ : บันทึกความทรงจำของ ส.พลายน้อย / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2540.
เลขเรียกDS568 ส113ก 2540,390.09593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
64,322
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกิบเบลล์ ยอดนักหาเสียงและโฆษณาชวนเชื่อ / บุญมาก พรหมพ้วย, ผู้แปล ; สมภพ โรจนพันธ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชดำริพับลิเกชั่น, 2530?
เลขเรียกDD247.G6 ก849 2530?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,323
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกีย เซ็น ป๊อง : พระราชสาสน์พระเจ้าผิงหวางใช้ป้องกันตัวสำหรับการเดินทางข้ามภูเขาฉบับถาวร = Guo Shan...
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ ล. ทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS570.Y35 ธ668ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,324
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกีย เซ็น ป๊อง : พระราชสาส์นพระเจ้าผิงหวางใช้ป้องกันตัวสำหรับ การเดินทางข้ามภูเขาฉบับถาวร = Guo Sha...
ชื่อผู้แต่งธีระพันธ์ ล. ทองคำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS731.ย7 ธ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,325
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติคุณพระมงกุฎเกล้าฯ / โดย ส. วัฒนเศรษฐ, ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2500.
เลขเรียกDS582.6 .ส96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,326
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติคุณพระมงกุฏเกล้าฯ, กษัตริย์นักปราชญ์ของชาติไทย / โดย ส. วัฒนเศรษฐ์ [นามแฝง]"
ชื่อผู้แต่งไสว วัฒนเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : วัฒนาพานิช, 2500.
เลขเรียกDS570.3.ม2 ส9,92 ม12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,327
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติคุณหม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์ / ทรงวิทย์ แก้วศรี, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งทรงวิทย์ แก้วศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529.
เลขเรียกDS570.6 ท146ก 2529,อ 927.8593 พ52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
64,328
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติชาวไทยเชื้อสายจีน / ชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร, บรรณาธิการอำนวยการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟอร์ มีเดีย, 2546.
เลขเรียกDS570.C5 ก854
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,329
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติบรรพบุรุษไทย / ศ. ปิยะกาญจน์
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [254-]
เลขเรียกDS570.5 ศ138ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,330
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติปูชนียบุคคล / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2544.
เลขเรียกDS570.5 ศ138 2544,920.0593 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64,331
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติปูชนียบุคคล / ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งศรณรงค์ ปิยะกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541.
เลขเรียกDS570.5 ศ4ก 2541,920.0593 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,332
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติสตรีไทยในอดีต / ฐะปะนีย์ นาครทรรพ.
ชื่อผู้แต่งฐะปะนีย์ นาครทรรพ, 2464-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจสยามการพิมพ์, 2518.
เลขเรียกDS570.5 ฐ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,333
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / ส...
ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง, 2555
เลขเรียกDS 578.32 .ส56 ส115ก 2555,WZ100 ส918ก 2555,926.1 ส84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
64,334
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกียรติยศข้างถนน วีรชน 14 ตุลา / ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล สว่างจิตร ยลอารีย์.
ชื่อผู้แต่งสว่างจิตร ยลอารีย์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : คณะกรรมการญาติวีรชนเดือนตุลา, 2544.
เลขเรียกDS586 ส56 2544,320.9593 ก84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา