Found: 72,202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,306
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิป ชิค ชิล เที่ยว กิน ริมน้ำ / สิริ ทามะ
ชื่อผู้แต่งสิริ ทามะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก, 2554.
เลขเรียกDS566.2 ส731ฮ 2554,915.9304 ส731
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,307
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิมม์เลอร์ จอมฆาตกร 10,000,000 ศพ / ทรงกลด สยมภู แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, [2522?]
เลขเรียกDD247 .ฮ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,308
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิมม์เลอร์จอมฆาตกร 10,000,000 ศพ / ทรงกลด สยมภู แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, [25--?]
เลขเรียกDD256 ฮ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64,309
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิโรชิมา ภาพแห่งความขมขื่น : The Hisroshima panels / อิริ มารูกิ, โตชิมากูริ ; เรียงร้อยถ้อยคำ พจน...
ชื่อผู้แต่งพจนา จันทรสันติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2529.
เลขเรียกDS835 .พ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,310
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิโรชิมาภาพแห่งความขมขื่น / ภาพ, อิริมารูกิ, โตชิ มารูกิ ; เรียงร้อยคำ พจนา จันทรสันติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2529.
เลขเรียกDS894.79.H56 ฮ456 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,311
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮิโรชิม่า = Memoirs of hiroshima/ ยินริน
ชื่อผู้แต่งยินริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop, 2554.
เลขเรียกD767.25.H64 ย284ฮ 2554,915.204 ย35ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
64,312
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีด-คอง-คะลำ : วิถีชีวิตของไทอีสาน / รวบรวมและเรียบเรียงโดย บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, นภาพร พิมพ์วรเ...
ชื่อผู้แต่งบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2546.
เลขเรียกDS568 บ394 2546,394 บ43ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
64,313
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีต-คองอีสานและปกิณกะคดี / บัวศรี ศรีสูง
ชื่อผู้แต่งบัวศรี ศรีสูง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิภูมิปัญญา : มูลนิธิหมู่บ้าน, 2535
เลขเรียกDS568 บ283ฮ 2535,390 บ117ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,314
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีต-คองอีสานและปกิณกะคดี : พ่อจารย์บัวศรี บัวสูง / มูลนิธิภูมิปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535.
เลขเรียกDS568 ฮ6 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64,315
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตกองของบ่าเก่า / โดย พระครูอดุลสีลกิตติ์
ชื่อผู้แต่งพระครูอดุลสีลกิตติ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกDS588.N6 พ322 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,316
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตคนเมือง / ทองทวี ยศพิมสาร.
ชื่อผู้แต่งทองทวี ยศพิมสาร.
พิมพลักษณ์[ลำพูน : สำนักงานศึกษาธิการอำเภอป่าซาง], 2548.
เลขเรียกDS588.N653 ท55 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,317
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตบ้าน-คลองวัด เกี่ยวกับการเอาบุญพระเวสและประมวลวรรณกรรมคำสอนกลอนอีสาน / ลือ ศรีปุนะเดช, พรหมา พรมด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกDS588.N65 ฮ461บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,318
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตบ้านคองเมือง : รวมบทความทางมานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมอีสาน = Isan culture and society : ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2536.
เลขเรียกDS588.N6 ฮ461 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,319
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตบ้านคองเมือง : รวมบทความทางมานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมอีสาน = Isan culture and society : ...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางมานุษยวิทยาของอีสาน ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS588.ห7 ฮ675 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,320
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮีตบ้านคองเมือง : รวบทความทางมานุษยวิทยาว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมอีสาน Isan Culture and Society:A Rea...
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
เลขเรียกDS588.ต5 ส746 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา