Found: 69,760  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / [ผู้เขียนและถ่ายภาพ ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง]
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2544
เลขเรียกDS589.พ876 ป551พ [2544],915.932704 ป27พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
64,278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง, เขียนและถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2546].
เลขเรียกDS589.Ph4 พ876 2546,915.9304 ป227พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
64,279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ "นายรอบรู้" ; ผู้ถ่ายภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, มงคลสวัสดิ์ เหลือง...
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ "นายรอบรู้"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.
เลขเรียกDS589.พ8 ก52,915.932704 น26พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
64,280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / ผู้เขียนและถ่ายภาพ: ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [254-?]
เลขเรียกDS589.พ8 ป643,915.93 ป551พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ / ผู้เขียนและผู้ถ่ายภาพ ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2547?].
เลขเรียกDS589.พ8 ป65,915.93 ป551พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้/ กฤษกร วงค์กรวุฒิ ;บรรณาธิการ กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งกฤษกร วงค์กรวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553.
เลขเรียกDS 589.ต2 ต271ต 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,283
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้/ ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง ;บรรณาธิการ กุศล เอี่ยมอรุณ.
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549.
เลขเรียกDS 589.พ8 ป552พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ = Phetchabun / จังหวัดเพชรบูรณ์
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : บริษัท ลีโอ แลนเซ็ท จำกัด, [255?]
เลขเรียกDS589.Ph4 พ876 [255?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์ = Phetchabun.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2547.
เลขเรียกDS589.พ7 ท46 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ท.ท.ท.], 2529.
เลขเรียกDS589.พ876 พ876
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2529.
เลขเรียกDS566 ก455พ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรบูรณ์-เลย : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2529.
เลขเรียกDS589.พ8 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพชรพิจิตร / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544.
เลขเรียกDS589.P5 พ876,915.9353 ว546พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา