Found: 69,275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,276
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย : สังเขปประวัติศาสตร์-ศิลปกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 253-?]
เลขเรียกDS567.85 .ม82
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,277
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพ [electronic resource] : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ / [คณะทำงาน วิชัย ตันกิตติกร, สถาพร...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันกิตติกร
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ, [254-]
เลขเรียกDS577 ว539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,278
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพ / อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS589.Ph41 ม849 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,279
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS567 ม844 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,280
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพ.
ชื่อผู้แต่งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุทยาน, 2538.
เลขเรียกDS567.85.พ8 อ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,281
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองศรีเทพศูนย์กลางของทวารวดี? / พิริยะ ไกรฤกษ์
ชื่อผู้แต่งพิริยะ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2561.
เลขเรียกDS567.85.พ8 พ65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,282
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสตูลที่เราอยากเป็น / จัดพิมพ์และเรียบเรียง : เครือข่ายรักจังสตูล ; บรรณาธิการ วิโชคศักดิ์ รณรง...
พิมพลักษณ์สตูล : สภาพัฒนาการเมือง, 2558.
เลขเรียกDS589.ส34 ม85 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,283
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเมืองสิงห์ [electronic resource] : แหล่งรวมอายธรรมของโบราณบนฝั่งแม่น้ำแควน้อย / สมัย สุทธิธรรม.
ชื่อผู้แต่งสมัย สุทธิธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินโนเทค เอ็ดดูเคชั่น, 2552.
เลขเรียกDS589.K32 ส46อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,284
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี / โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ และ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2530.
เลขเรียกDS567.85.ก5 ศ66,915.93 ศ528ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
64,285
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี / งานเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักงานเลขานุการกรม. งานเผยแพร่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [2530].
เลขเรียกDS589.K32 ศ6ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรี / กรมศิลปากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2530.
เลขเรียกDS567 ม849 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 8 - ต้นพุทธศตวรรษที่ 25/ วารุณี โอ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี โอสถารมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกDS 589.ส8 ว486ม 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสุพรรณบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์พุทธศตวรรษที่ 8- ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 / วารุณี โอส...
ชื่อผู้แต่งวารุณี โอสถารมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.
เลขเรียกDS589.ส73 ว641,959.3 ว27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
64,289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสุราษฎร์ธานี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2534]
เลขเรียกDS589. S97 ม7 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองสุโขทัย นี้ดี / น. ณ ปากน้ำ, ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, [2530].
เลขเรียกDS589.S11 น3ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา