Found: 72,187  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,261
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานนิบาล / จุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-2506.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2532.
เลขเรียกDG249 .จ75 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,262
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานนิบาล / พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 2450-2506.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517.
เลขเรียกDG249.4 จ47ฮ 2517,921 จ47ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
64,263
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานนิบาล / ฮาโรลด์ แลมป์ ; คอสมอส, แปล
ชื่อผู้แต่งแลมป์, ฮาโรลด์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกDG249 .ล84 2559,939.73 ล951ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
64,264
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานนิบาล : จอมทัพแห่งกรุงคาร์เธจ / พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 2450-2506.
พิมพลักษณ์พระนคร : ขอจิตต์เมตต์, 2496.
เลขเรียกDG249 จ75ฮ 2496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,265
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานอย...รอยอดีต : บันทึกเชิงสารคดีจากความทรงจำที่งดงามของครูไทยในเวียดนาม / ทัศนาวดี
ชื่อผู้แต่งทัศนาวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กากะเยีย, 2555.
เลขเรียกDS556.8 ท363 2555,959.7 ท363ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
64,266
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานอยถึงโฮจิมินห์ซิตี้ / ไพรสันติ์ พรหมน้อย
ชื่อผู้แต่งไพรสันติ์ พรหมน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2521.
เลขเรียกDS560.4 .พ98
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64,267
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานอยถึงโฮจิมินห์ซิตี้ / ไพสันติ์ พรหมน้อย.
ชื่อผู้แต่งไพสันติ์ พรหมน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนหนังสือ, 2521.
เลขเรียกDS557.A7 พ9,320.9597 พ98ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,269
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮานามิ รื่นรมย์..ชมดอกไม้ = Hanami / ระวีวรรณ ประกอบผล ; ภาพเขียน, กลุ่มอาร์ตทิฟท์ ; แปล, สุเมธ บุ...
ชื่อผู้แต่งระวีวรรณ ประกอบผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2558, [2015]
เลขเรียกDS812 ร169ฮ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,270
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาร่า เคอิ : การพัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 / กนิฎฐา ภู่ทอง.
ชื่อผู้แต่งกนิฎฐา ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ป. นิวัติ, 2536.
เลขเรียกDS890.ค7 ก36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,271
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาร่า เคอิ : การพัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 / กนิฏฐา ภู่ทอง
ชื่อผู้แต่งกนิฏฐา ภู่ทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป.นิวัติ, 2536
เลขเรียกDS881.95 ก127 2536,320.952 ก127ฮ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64,272
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาร่า เคอิ : การพัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 = Hara Hei : the democratizati in ...
ชื่อผู้แต่งกณิฎฐา ภู่ทอง.
พิมพลักษณ์Osaka : Daido Life Foundation, 2536.
เลขเรียกDS884.H28 ก127 2536,320.952 ก127ฮ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,273
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาวาย : ดาวดวงที่ห้าสิบ / อาเธอร์ โกรว เดย์ ; แปลโดยพงษศรี เลขะวัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งเดย์, อาเธอร์ โกรว.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : แพร่พิทยา, 2508.
เลขเรียกDU625 .ด56,996.9 ด 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64,274
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาวาย : ดาวดวงที่ห้าสิบ = Hawaii : fiftieth Star / ของA. Grove Day เขียน ; พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ แปล.
ชื่อผู้แต่งเดย์, อาเธอร์ โกรว.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2507.
เลขเรียกDU625 .ด76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,275
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮาเฮออสเตรเลีย / ของ วัฒนชัย.
ชื่อผู้แต่งวัฒนชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาล, 2523.
เลขเรียกDU96 .ว63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา