Found: 69,907  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,216
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบประเพณีไทยในโครงทวาทศมาสกับประเพณีไทยถิ่นใต้ / สมัย วิถีรุ่งโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสมัย วิถีรุ่งโรจน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา, [252-?]
เลขเรียกDS588.ต9 ส4ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,217
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบลักษณะและความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชนเผ่าม้งในอดีตกับปัจจุบัน : กรณีศึกษาตำบลเข็กน้อ...
ชื่อผู้แต่งพิไลลักษณ์ หิรัญวิริยะกุล
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกDS570.M5 พ761ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,218
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บุษกร กาญจนจารี.
ชื่อผู้แต่งบุษกร กาญจนจารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกDS520.6 บ75,959 บ48ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
64,219
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนมุมคิดพิชิตอาเซียน / ปิติ ศรีแสงนาม ; สุวัฒน์ ทองธนากุล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งปิติ ศรีแสงนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555
เลขเรียกDS 521 ป34 2555,341.2473 ป34ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
64,220
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือย แปลก แหวก ญี่ปุ่น / เอ็น เอสเอ็ม.
ชื่อผู้แต่งเอ็น เอสเอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกDS821 .อ73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,221
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือย แปลก แหวก ญี่ปุ่น / โดย เอ็น เอสเอ็ม [text]
ชื่อผู้แต่งเอ็น เอสเอ็ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2549
เลขเรียกDS821 อ892ป 2549,306.0952 อ55ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,222
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือยซิดนีย์ / โดย ZTEP.
ชื่อผู้แต่งZTEP.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2554.
เลขเรียกDU178 ซ339ป,919.4 ซ174ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,223
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือยญี่ปุ่น [และ] สะแกนดินาเวียเปลือย / โดย เรือใบ
ชื่อผู้แต่งเรือใบ
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียกDS811 .ส153ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64,226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปากงชุดสี่ (ชีวิตเปาบุ้นจิ้น) / กาญจนาคพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), ขุน, 2440-2523.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2538.
เลขเรียกDS730 .ว63 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่ง ถูกงอั้น-เปาปุ้นจิ้น / [โดย คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือชุดภาษาไทย]
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2514.
เลขเรียกDS751 ป55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2538
เลขเรียกDS741.82.X6 ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
64,229
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น (เปาบุ้นจิ้น).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, [253_?].
เลขเรียกDS730 .ป261
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น เปาปุ้นจิ้น
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
เลขเรียกDS730 .ป261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา