Found: 67,631  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเที่ยวไทย ฉบับ จังหวัดตรัง / อานนท์ พลอินทร์.
ชื่อผู้แต่งอานนท์ พลอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2544.
เลขเรียกDS589.ต4 อ63,915.93 อ623ส
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเที่ยวไทยฉบับอุบลราชธานี = Ubonratchatani / เรียบเรียงและถ่ายภาพโดย ดิเรกฤทธิ์ สุรพงษ์พิทักษ์...
ชื่อผู้แต่งดิเรกฤทธิ์ สุรพงษ์พิทักษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ทีบีเค มีเดีย พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกDS589.อ7 ด64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเมธี = M way [ for all friends] / เมธี แก่นสาร์.
ชื่อผู้แต่งเมธี แก่นสาร์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: [ม.ป.ท., ม.ป.ป.].
เลขเรียกDS578.32.M47 ม738ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเศรษฐกิจ คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ภาค 2 / วิทยา วิทยอำนวยคุณ.
ชื่อผู้แต่งวิทยา วิทยอำนวยคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรการพิมพ์ , 2530.
เลขเรียกDS 575.5 ว37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
64,207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเหล็ก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ : นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 / วาสนา นาน่วม.
ชื่อผู้แต่งวาสนา นาน่วม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS570.6.ส733 ว64 2549,923.5 ว491ส5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
64,208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแม่ฟ้าหลวง / จัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึงถึงพระมหา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกDS570.4.ศ38 ส74,92 ศห211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
64,209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางและร่องรอยเมืองไทยกับงานของ แอนดรู เทอร์ตัน / ฟิลลิป เฮิร์ช, นิโคลัส แท็ปป์, บรรณาธิการ ; ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2557
เลขเรียกDS571 .ส73 2557,320.9593 ส83ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
64,210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางแห่งศรัทธา / ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2544.
เลขเรียกDS588.ห7 ช62,390.09593 ช112ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,211
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางโบราณ พนมรุ้ง-เมืองต่ำ / จัดทำโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรีมย์ ...
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรวัตการพิมพ์, 2540.
เลขเรียกDS567.87 .ส73
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,213
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม : ต้นฉบับสมบูรณ์หนังสือสารคดีเรื่อง / โดย สัจภูมิ ละออ
ชื่อผู้แต่งสัจภูมิ ละออ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
เลขเรียกDS554.3 ส62 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
64,214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางไทยเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองสิง-เชียงรุ่ง : ต้นฉบับสมบูรณ์โครงการศ...
ชื่อผู้แต่งปารวี ไพบูลย์ยิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545
เลขเรียกDS575.5 ป64 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
64,215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นสายลายศิลป์ 2 สุจิตร อิทธิพล [Text]
ชื่อผู้แต่งสุจิตร อิทธิพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เคล็ดไทย [2541?]
เลขเรียกDA591.A45 ด9,741.6 ส752ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา