Found: 72,225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกาในเอเซียอาคเนย์ / คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2511.
เลขเรียกDS518.8 ค6อ 2511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกาในเอเซียอาคเนย์ / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช พล.ต. ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : บรรณาคาร, 2511.
เลขเรียกDS518 ค521 2511,327.73 ค 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเมริกาในเอเซียอาคเนย์ ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" / ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. 2454-2538.
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2511.
เลขเรียกDS513 ค311
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเม่งด่อ (กฏรับสั่ง) ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์พม่าสมัยราชวงศ์ญองยาน (ตองอู ยุคฟื้นฟู) ค.ศ. 1597-175...
ชื่อผู้แต่งวทัญญู ฟักทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกDS529.3 ว36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเลกซานเดอร์มหาราช / ร.ท. นวม สงวนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนวม สงวนทรัพย์ ร.ท.
พิมพลักษณ์พระนคร : อุดมศึกษา (แผนกการพิมพ์), 2504.
เลขเรียกDF234.3 บ7 2504
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานดรากับความเร้นลับในธิเบต / บรรยง บุญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบรรยง บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยแลนด์การพิมพ์, 2525.
เลขเรียกDS786 .ด75 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานเดอร์: อมตะมหาราชของโลก / องอาจ นิมิตกุล
ชื่อผู้แต่งองอาจ นิมิตกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชีวิต, [2525-2535M]
เลขเรียกDF234 อ117อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช / ดาณุภา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2547.
เลขเรียกDF234 ด63,92 อ431ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,212
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช : ขอบฟ้าท้าราชันย์ / วาเลริโอ มาสซิโม แมนเฟรดิ ; ก้อง พาหุรักษ์ แปล.
ชื่อผู้แต่งแมนเฟรดิ, วาเลริโอ มาสซิโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกDF234 .ม86 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,214
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช : กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ / เรียบเรียงโดย ดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2558.
เลขเรียกDF 234 อ51 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
64,215
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราช : กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่กับกรีกในยุคสมัยของพระองค์ / ดวงธิดา ราเมศวร์, เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว สนพ., 2560.
เลขเรียกDF234 ด17 2560,938 ด193อ 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา