Found: 69,450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดริคมหาราช / พระนิพนธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียกDD404 จ658 2514,923.143 ฟ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64,187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดริคมหาราช / พระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า, 2450-2506.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียกDD404 .จ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดริคมหาราช / พระองค์เจ้า จุลจักรพงษ์
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียกDD402.A1 จ658ฟ 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย / พระนิพนธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2519.
เลขเรียกDD404 จ658 2519,923.174 จ642ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
64,190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟรเดอริคมหาราช / พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ชื่อผู้แต่งจุลจักรพงษ์, พระองค์เจ้า
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2514.
เลขเรียกDD402.A1 ฟ57จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟิร์ม directory ท่องเที่ยว ... ทั่วไทย : 2002 hotels / [สุคิด เลิศเจตนา, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟิร์ม รีสอร์ท เซอร์วิส,c[2538?]
เลขเรียกDS566.2 ฟ691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฟิร์มไดเร็คตอรี่ 1991- : หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรม รีสอร์ท ทั่วเมืองไทย.
ชื่อผู้แต่งบริษัทเฟิร์มรีสอร์ทเซอร์วิส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2534-
เลขเรียกDS566 .ฟ75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมงุมิ / ข้อมูลและเรียบเรียงโดย โคยามะ ทาคาชิ ; โซอิจิโง ภาพ ; แปลและเรียบเรียงโดย Moe.
ชื่อผู้แต่งโคยามะ, ทาคาชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเนกิโบส ไทยแลนด์ , 2549?.
เลขเรียกDS890.Y64 ค94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมดอินเจแปน / นวรัตน์ เลขะกุล
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2529.
เลขเรียกDS821 น299ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมดอินเจแปน : รวมสาระและความบันเทิง / นวรัตน์ เลขะกุล, เขียน.
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2529.
เลขเรียกDS835 น5,915.2 น299ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมดอินไซน่า/ ศิริลักษณ์ เอกอุกกฤษฏ์กูล; ละออ ศิริบรรลือชัย.
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ เอกอุกกฤษฏ์กูล.
พิมพลักษณ์ม.ป.พ : FULLSTOP, 2546.
เลขเรียกDS 793 ศ484ม 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมตตาสุขสันต์ / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์พระนคร : สมาคม, 2513.
เลขเรียกDS586 ศ211พ 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมธา สาหร่ายกาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งรัตน์การพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS578.32 .S5 พ6 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา