Found: 69,766  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,186
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้ากากคึกฤทธิ์ ปราโมช / กองบรรณาธิการสยานิกร รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ส. การพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS570.6.ค63 ป74 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,187
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้ากากญี่ปุ่น = Japan unmasked / ของ อิชิโร คาวาซากิ ; แปลโดย สมบูรณ์ ศุภศิลป์.
ชื่อผู้แต่งคาวาซากิ, อิชิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2523.
เลขเรียกDS821 .ค65,390.0952 ค226ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,188
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่าง สร้างสะพาน สมานใจ : ทางออกจากกับดักแห่งความรุนแรงในยุคทักษิณ / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2547.
เลขเรียกDS586 พ355 2547,320.9593 พ 334 ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,189
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : กัมพูชา (Cambodia) / อภิญญา เลื่อนฉวี, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 อ253ป 2557,959.6 อ253ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,190
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : ฟิลิปปินส์ (Philippines) / จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจิรวุฒิ ลิปิพันธ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 จ512ปฟ 2557,959.9 จ524ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
64,191
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : มาเลเซีย (Malaysia) / จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 จ512ปม 2557,959.5 จ524ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
64,192
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : สิงคโปร์ (Singapore) / กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกมลรัตน์ ศีลประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 ก136ป 2557,959.957 ก136ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,193
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : เมียนมาร์ (Myanmar) / จิรวุฒิ ลิปิพันธ์, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งจิรวุฒิ ลิปิพันธ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 จ512ป 2557,959.1 จ512ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64,194
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียน : เวียดนาม (Vietnam) / ทีมวิชาการนิช.
ชื่อผู้แต่งทีมวิชาการนิช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิช, 2557.
เลขเรียกDS525 ปว759 2557,959.7 ท522ว 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64,195
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559.
เลขเรียกDS596 ก764ป 2559,959.5 ก573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
64,196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดอกบูเช็กเทียน / [เล่า ชวน หัว]
ชื่อผู้แต่งเล่า, ชวนหัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คล็ดไทย, 2548.
เลขเรียกDS749.3 ล831 2548,92 บ698ล 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
64,197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดอกบูเช็กเทียน / เล่า ชวน หัว
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2543.
เลขเรียกDS749.3 ล831 2543,92 บ698ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
64,198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดอกบูเช็กเทียน / เล่า ชวน หัว.
ชื่อผู้แต่งเล่า ชวน หัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553.
เลขเรียกDS749.3 ล831 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดอกบูเช็กเทียน / เล่าชวนหัว.
ชื่อผู้แต่งเล่าชวนหัว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553.
เลขเรียกDS749.42.B8 ล72 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา