Found: 69,512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวสงขลา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2545).
เลขเรียกDS ส22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,172
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวสตูล [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2547).
เลขเรียกDS ส37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวสมุทรสงคราม [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2545).
เลขเรียกDS ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวสระแก้ว [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2547).
เลขเรียกDS ส4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,175
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวหนองคาย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2546.
เลขเรียกDS ห35 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวหนองคาย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2547.
เลขเรียกDS ห35 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2548.
เลขเรียกDS ห6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวอยุธยา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2545).
เลขเรียกDS อ47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวอุดรธานี [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, (2545).
เลขเรียกDS อ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2547.
เลขเรียกDS พ8อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,181
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวอุบลราชธานี [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545).
เลขเรียกDS จ34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,182
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวเกาะสมุย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545.
เลขเรียกDS ก75 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,183
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวเชียงราย [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2547.
เลขเรียกDS ช8 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,184
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวเชียงใหม่ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545?.
เลขเรียกDS ช84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,185
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวเพชรบุรี [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545).
เลขเรียกDS พ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา