Found: 69,512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ซึมซับวิถีชาวบ้านที่สมุทรสงคราม [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2549.
เลขเรียกDS ซ6 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ตระการตากับโลกใต้น้ำที่..พังงา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2549.
เลขเรียกDS ต4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544].
เลขเรียกDS ก6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวกำแพงเพชร [จุลสาร].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545].
เลขเรียกDS ก67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวขอนแก่น [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2547.
เลขเรียกDS ข53 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวขอนแก่น [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, [2545].
เลขเรียกDS ข53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวขอนแก่น [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544.
เลขเรียกDS ข53 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวจันทบุรี [จุลสาร].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544].
เลขเรียกDS ท5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544.
เลขเรียกDS ท52 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวชัยภูมิ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ็ม. พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกDS ช6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวชุมพร [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2545.
เลขเรียกDS ช74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวตาก [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544.
เลขเรียกDS ต62 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวนครพนม เที่ยวตามประเพณี ไหว้พระธาตุปีเกิด [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2548).
เลขเรียกDS น2 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวนครราชสีมา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2546.
เลขเรียกDS น24 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
64,155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเพื่อนเดินทาง : ท่องเที่ยวนครราชสีมา [จุลสาร].
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : เพื่อนเดินทาง, 2544.
เลขเรียกDS น24 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา