Found: 67,743  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์แม่น้ำไนล์ / โสภาค สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ ม. ศรีโสภาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, [25--?]
เลขเรียกDT56 .ร67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
64,142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์แห่งสายน้ำแดนสยาม : ล่องเรือท่องถิ่นไทย เข้าใจผู้คนและแผ่นดิน 41 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ / ก...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียกDS566 .ท525 2547,959.304 ส898
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
64,143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์โรมาเนีย = Charming Romania / สุมาลี ใช้เทียนทอง เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ใช้เทียนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2549.
เลขเรียกDR210 .ส73 2549,914.9804 ส842ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
64,144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์ไทย [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : พาโนราม่า ดอดคิวเมนทารี่, 2547.
เลขเรียกDS568 ส898
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์ไทย--ในวิถีร่วมสมัย : รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 / สำนักพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2559, [2016]
เลขเรียกDS568 ส898 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
64,146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์ไทย...ในวิถีร่วมสมัย รวมผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ปี 2557-2558 / สำนักพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559.
เลขเรียกDS 568 ส898 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
64,147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสภา : ราชสดุดี / [สุจิตต์ วงษ์เทศ, เขียนเสภา]
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกDS586 ส753,895.911 ส423สภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย = Malaysia / เรวดี จักรเสน...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกDS 527.7 ร767ส 2556,959.5 ส84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556.
เลขเรียกDS 655 อ383ส 2556,341.247 ส924
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
64,152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556.
เลขเรียกDS 521 อ162ส 2556,341.247 ส924
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
64,153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียน เนการา บูรไนดารุสซาลาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556.
เลขเรียกDS 650.35 อ383ส 2556,341.247 ส924
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
64,154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียนราชอาณาจักรกัมพูชา = Cambodia / ดวงใจ เด่นเกศินีล้ำ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกDS 554.5 ด164ส 2556,959.6 ส84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64,155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสริมความรู้เพื่อก้าวสู่อาเซียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Laos / มณทกานต์ ฉิมมามี...[และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกDS 555.3 ม153ส 2556,959.4 ส84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา