Found: 69,783  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
64,111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บุษกร กาญจนจารี.
ชื่อผู้แต่งบุษกร กาญจนจารี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียกDS520.6 บ75,959 บ48ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
64,112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลี่ยนมุมคิดพิชิตอาเซียน / ปิติ ศรีแสงนาม ; สุวัฒน์ ทองธนากุล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งปิติ ศรีแสงนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555
เลขเรียกDS 521 ป34 2555,341.2473 ป34ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
64,113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือย แปลก แหวก ญี่ปุ่น / เอ็น เอสเอ็ม.
ชื่อผู้แต่งเอ็น เอสเอ็ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกDS821 .อ73 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือย แปลก แหวก ญี่ปุ่น / โดย เอ็น เอสเอ็ม [text]
ชื่อผู้แต่งเอ็น เอสเอ็ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2549
เลขเรียกDS821 อ892ป 2549,306.0952 อ55ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือยซิดนีย์ / โดย ZTEP.
ชื่อผู้แต่งZTEP.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2554.
เลขเรียกDU178 ซ339ป,919.4 ซ174ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64,116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปลือยญี่ปุ่น [และ] สะแกนดินาเวียเปลือย / โดย เรือใบ
ชื่อผู้แต่งเรือใบ
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียกDS811 .ส153ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64,119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปากงชุดสี่ (ชีวิตเปาบุ้นจิ้น) / กาญจนาคพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์), ขุน, 2440-2523.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2538.
เลขเรียกDS730 .ว63 2538
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
64,120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่ง ถูกงอั้น-เปาปุ้นจิ้น / [โดย คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิมพ์หนังสือชุดภาษาไทย]
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2514.
เลขเรียกDS751 ป55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
64,121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2538
เลขเรียกDS741.82.X6 ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
64,122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น (เปาบุ้นจิ้น).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, [253_?].
เลขเรียกDS730 .ป261
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64,123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปาเล่งถูกงอั้น เปาปุ้นจิ้น
พิมพลักษณ์พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2514.
เลขเรียกDS730 .ป261
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
64,124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดกรุความเร้นลับ 8,000 ปี ประวัติศาตร์จีน / หลิวจวินจู่ เรียบเรียง, ทำนุ นวยุค, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิววินจู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง : จัดจำหน่ายโดย นามมั, 2533.
เลขเรียกDS741.22 ห337ป 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
64,125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปิดกรุความเร้นลับ 8,000 ปี ประวัติศาสตร์ / หลิวจวินจู่ เรียบเรียง ; ทำนุ นวยุค แปล
ชื่อผู้แต่งหลิวจวินจู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2533.
เลขเรียกDS741.22 ห337 2533,951 ห337ป 19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา