Found: 64,182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,976
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทย้อกันทรวิชัย = a way of life of Tai-Yor in amphoe Kantharavichai, Mahasarakham / รายงานวิจัยของทว...
ชื่อผู้แต่งทวี ถาวโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกDS570.ย5 ท56 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,977
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทรบพม่า / นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, นวลแก้ว บูรพวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกDS530.8.S45 น63,959.1 น618ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
63,978
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทรบพม่า/ นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ;บรรณาธิการ สินีนาถ เศรษฐพิศาล.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2549.
เลขเรียกDS 577 น618ท 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,979
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลี้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทย / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบัน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและชาติพันธ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกDS570.L8 ท297 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
63,980
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ / เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, [2539?]
เลขเรียกDS570.ท97 ท95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,981
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ / เรียบเรียงโดย ม.ร.ว.รุจยา อาภากร ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, [2539?].
เลขเรียกDS570.ล7 ท95
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,982
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / จัดทำโดยโครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกDS570.L83 ท973 2551,305.89591 ท973
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,983
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมห...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบัน, 2551.
เลขเรียกDS570.ล7 ท95 2551
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,984
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ : เชียงคำ รวมบทความทางวิชาการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ชมรมล้านนาคดี สหวิทยาลัยล้านนา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกDS570.ล7 ท94 2529
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,985
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / [จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจ...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการา, 2551.
เลขเรียกDS570.T8 ท973
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
63,986
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / [จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจั...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : โครงการ, 2551.
เลขเรียกDS570.T8 ท973
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63,987
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อ อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกDS570 ท973 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,988
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้ออัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกDS570.ท97 ม56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63,989
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้ออัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกDS570.ท97 ท965 2551,305.8 ช82ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
63,990
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทลื้อเมืองน่าน : รายงาน / ยงยุทธ ไชยศิลป์.
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ไชยศิลป์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2540.
เลขเรียกDS570.ล7 ย24 2540
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา