Found: 69,670  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,976
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังคดีกบฏเมืองจีน / ลองแมน.
ชื่อผู้แต่งลองแมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โคมทอง, 2524.
เลขเรียกDS779.26 .ล55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,977
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังคดีพระพิมลธรรม / รวบรวมโดย กิตติศักดิ์ ศรีอำไพ.
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ศรีอำไพ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์อักษรบริการ, 2509.
เลขเรียกDS583.1 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,978
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังคดีเลือดยุคอัศวินผยองคดีสังหาร 4 รัฐมนตรี / สมบูรณ์ วรพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ วรพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2544.
เลขเรียกDS583 ส43 2544,320.9593 ส16บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
63,979
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่าง ไทย-ลาว : 3,000 ล้านบาท ที่บ้านร่มเกล้า / โดย ยอดธง ทับทิวไม้
ชื่อผู้แต่งยอดธง ทับทิวไม้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2531.
เลขเรียกDS575.5.L3 .ย19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63,980
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างไทย-ลาว 3,000 ล้านบาท ที่บ้านร่มเกล้า / โดย ยอดธง ทับทิวไม้.
ชื่อผู้แต่งยอดธง ทับทิวไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2531.
เลขเรียกDS555.58 .T5 ย5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63,981
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังความขัดแย้งระหว่างไทย-ลาว : 3,000 ล้านบาทที่บ้านร่มเกล้า / โดย ยอดธง ทับทิวไม้ [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวัชระ เวทยะธีรางค์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2531].
เลขเรียกDS575.5.L3 ว62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,982
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังชีวิต 8 นายกรัฐมนตรี / สิริ เปรมจิตต์
ชื่อผู้แต่งสิริ เปรมจิตต์
พิมพลักษณ์พระนคร : เพลินจิต, 2475.
เลขเรียกDS570.5 .ส37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63,983
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังชีวิต : เปิดมุมมองใหม่จากชีวิตจริงของเหล่าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2552.
เลขเรียกDS588.S72 บ82 2552,303.62 ม743บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
63,984
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังชีวิตลับและความตายของฟาโรห์ตุตันคาเมนผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก / โดย บรรยง บุญฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งบรรยง บุญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2548.
เลขเรียกDT87.5 .บ44 2548,932 บ177บ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,985
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังชีวิตและการต่อสู้ของฮิตเล่อร์จอมเผด็จการ / โดย ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท
ชื่อผู้แต่งชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท, ม.ร.ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, [2539?]
เลขเรียกDD247.H5 ช137บ 2539?,92 ฮ34ช 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
63,986
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังน้ำผึ้งขม รักร้าวชาร์ลส์-ไดอาน่า / พิเชียร คุระทอง.
ชื่อผู้แต่งพิเชียร คุระทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2537.
เลขเรียกDA591.A45D5 พ67,923.1 พ655บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,987
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังบัลลังก์เลือดจากพระเจ้าทรงธรรมถึงพระเจ้าปราสาททอง / เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธี ไทคูนธนภพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2554.
เลขเรียกDS578.45 .ก75 2554,959.33 ก57บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
63,989
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังยึดทรัพย์จอมพล / นายหนหวย
ชื่อผู้แต่งนายหนหวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์การพิมพ์, 2521.
เลขเรียกDS586 น476บ 2521,320.9593 น476บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
63,990
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเบื้องหลังยึดทรัพย์จอมพล / โดย นายหนหวย [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งศิลปชัย ชาญเฉลิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประเสริฐสิน, 2521.
เลขเรียกDS575.35 ศ64,320.9593 ศ37บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา