Found: 68,021  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,961
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลนินที่ข้าพเจ้ารู้จัก / Maksim Gorkii เขียน ; คม ทิวากร แปล.
ชื่อผู้แต่งกอร์กี้, แมกซิม, ค.ศ. 1868-1936.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรียวขาว, 2524.
เลขเรียกDK254.ล7 ก57 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,962
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเลย [map] / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, [254-]
เลขเรียกDS ล7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,963
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย [จุลสาร] / อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนุสาร อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, (2542).
เลขเรียกDS ท5ล7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,964
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย / ผู้เขียน รุ่งโรจน์ จุกมงคล และปณต ไกรโรจนานันท์ [text]
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549
เลขเรียกDS589.L6 ร636ล 2544,915.934904 ร42ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
63,965
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย / ผู้เขียน รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ปณต ไกรโรจนานันท์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2547?].
เลขเรียกDS589.ล6 ร74,915.9303 ร636น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,966
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย / รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ปณต ไกรโรจนานันท์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, [2544?]
เลขเรียกDS589.ล6 ร726,915.93 ล791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63,967
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย / สมัย สุทธิธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสมัย สุทธิธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียกDS589.ล791 ส292 2542,915.934904 ส16ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
63,968
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย / สุดารา สุจฉายา บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์, 2539.
เลขเรียกDS589.ล6 ส65,902 ส - ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63,969
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย : "นายรอบรู้" / กองบรรณาธิการ "นายรอบรู้"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2556
เลขเรียกDS589.ล7 น473 2556,915.9349 ล56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63,970
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย : บางมุมที่ซ่อนเร้น / บรรณาธิการ สิทธิชัย สิทธิรัตน์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย สิทธิรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว, 2546.
เลขเรียกDS589.ล6 ส63,915.93 ล791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
63,971
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย : เที่ยวทั่วไทยไปกับ "นายรอบรู้" / รุ่งโรจน์ จุกมงคล, ปณต ไกรโรจนานันท์
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553
เลขเรียกDS589.L45 ร636 2553,915.9349 ร428ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63,972
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้/ รุ่งโรจน์ จุกมงคล ;บรรณาธิการ สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ จุกมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.
เลขเรียกDS 589.ล7 ร636ล 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
63,973
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
เลขเรียกDS589.ล6 ล74 2555,915.934904 ก19ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
63,974
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย = Loei : ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2552.
เลขเรียกDS566.2 ท163ลย 2552,915.93 ก455ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
63,975
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเลย = Loei.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2547.
เลขเรียกDS589.ล7 ล74 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา