Found: 69,908  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,916
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ตอนที่ 4 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / เรียบเรียงโดย ฉวี ศุกรโยธิน, วานี ศักดิ์เจริญ แล...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2516.
เลขเรียกDS588.ต5 ศ68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,917
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคกลาง-ตะวันตก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2525.
เลขเรียกDS588.ก4 ก64,915.93 ก27ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
63,918
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคกลาง-ตะวันออก.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., 2524.
เลขเรียกDS588.ก4 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,919
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคอีสาน.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท.ท.ท., 2523.
เลขเรียกDS588.ต5 ก64,915.93 กร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,920
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคเหนือ.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2524.
เลขเรียกDS588.ห7 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,921
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคใต้ / เรียบเรียงโดย กรกฎ.
ชื่อผู้แต่งกรกฎ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารบัวแก้ว, 2546.
เลขเรียกDS588.ต9 ก44 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,923
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคใต้ / แดง เก้าแสน เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2541.
เลขเรียกDS589.S72 ท7 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,924
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย ภาคใต้.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว, 2523.
เลขเรียกDS588.ต9 ก64,915.9304 ก455ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,925
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย--สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว : ภาคกลาง / กองประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์, 2557, [2014]
เลขเรียกDS566.2 ท772 ภาคกลาง 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,926
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทย--สัมผัสด้วยใจและปลายนิ้ว : ภาคเหนือ / กองประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์, 2557, [2014]
เลขเรียกDS566.2 ท772 ภาคเหนือ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
63,927
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทยกับไกด์บุก = Tourist guide to Thailand / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกDS566.2 น237 2551,915.93 น665ท2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
63,928
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทยกับไกด์บุก = Tourist guide to Thailand / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์.
ชื่อผู้แต่งนิลรัตน์ กลิ่นจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกDS566.2 .น66 2550,915.9304 น37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
63,929
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทยตอนที่ 3 : ภาคใต้ / เรียบเรียงโดย พรรณศรี วิชากรกุล, ฉวี ศุกรโยธิน และกฤษณา สินไชย.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2515.
เลขเรียกDS588.ต9 ศ68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,930
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเที่ยวเมืองไทยภาคกลาง-ตะวันตก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียกDS588.C4 ท772
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา