Found: 68,094  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
63,901
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองจันทบุรี / โดยมหาอำมาตย์โท พระยามหาอำมาตยาธิบดี (ส.ว.มหาอำมาตยาธิบดี).
ชื่อผู้แต่งมหาอำมาตยาธิบดี พระยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์อุดม, 2496.
เลขเรียกDS589.จ6 ม56
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,902
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช / กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรม, 2510.
เลขเรียกDS589.น4 ศ65 2510,915.93 ศ372ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,903
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช / ของ ตรี อมาตยกุล.
ชื่อผู้แต่งตรี อมาตยกุล, 2451-
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2526.
เลขเรียกDS589.น4 ต46 2526,915.9383 ต17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,904
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกDS589.น4 ร84 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,905
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองพิษณุโลก / พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2496.
เลขเรียกDS589.พ6 ด66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,906
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองเชียงตุง / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, นฤมล เรืองรังษี บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538.
เลขเรียกDS576.61 .ร85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,907
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองเชียงตุง / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, นฤมล เรืองรังษี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2537.
เลขเรียกDS530.9.C5 ร8 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63,908
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองเอธิโอเปีย / ดุษฎีมาลา.
ชื่อผู้แต่งดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2509.
เลขเรียกDT378.2 .ด73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,909
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา / ธนิต อยู่โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิต อยู่โพธิ์, 2450-
พิมพลักษณ์พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, 2506.
เลขเรียกDS571 .ธ35 2506
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,910
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเมืองไตรตรึงส์ อู่ทอง และอโยธยา.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรมศิลปากร, 2499.
เลขเรียกDS571 .ร85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,912
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเลิกทาสในรัชกาลที่ 5.
ชื่อผู้แต่งอนุมานราชธน พระยา 2431-2512.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2507.
เลขเรียกDS582.51 .อ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
63,913
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล็กในเมืองใหญ่ / วริษฐ์ ลิ้มทองกุล.
ชื่อผู้แต่งวริษฐ์ ลิ้มทองกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548.
เลขเรียกDS796.S2 ว46 2548,915.104 ว329ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63,914
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า ผู้เยาว์เล่า ผู้เฒ่าบอก / พิสุทธิ์ โมสิต บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : โรงพิมพ์ประสานการพิมพ์, 2548.
เลขเรียกDS589.ก6 ผ77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63,915
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า อาถรรพ์กรุงเทพฯ ไกรภพ หมื่นแสนจันทร์ดำ [text]
ชื่อผู้แต่งไกรภพ หมื่นแสนจันทร์ดำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, 2558
เลขเรียกDS571 ก975ร 2558,959.3 ก986ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา