Found: 68,096  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / ชาติ อภิศิริ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์แชงกรี-ลา เพรส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2552-
เลขเรียกDS712 .ช87,915.104 ช516ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน / อภิชาติ ศิริอุดมเศรษฐ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แชงกรี-ลา เพรส, 2551-2552.
เลขเรียกDS712 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556.
เลขเรียกDS570.5 ก674 2556,923.1593 ก674ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มหาราชชาติไทย / อุดม เชยกีวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม เชยกีวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพื่อนเรียน เด็กไทย, 2556.
เลขเรียกDS570.5 ส728,923.1593 อ785ส 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ยอดผู้นำแผ่นดินจีน / สุขสันต์ วิเวกเมธากร.
ชื่อผู้แต่งสุขสันต์ วิเวกเมธากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2539.
เลขเรียกDS734 ส743ส 2539,658.4092 ส743ส3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันกันเจ้าชาย--ในฝัน : เจ้าชายจิกมี เคเซอร์ วังชุก / ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ; [บรรณาธิการ รัชนี เที่ย...
ชื่อผู้แต่งยิ่งยศ เทพจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2549.
เลขเรียกDS492.73.K3 ย264,954.98 ย32ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดดอยเหนือ / ธนะบูล แจ่มกระจ่าง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เวิลด์ ทริป, 2549.
เลขเรียกDS588.ห7 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุทยานประวัติศาสตร์ทั่วไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เวิลด์ทริป, 2545.
เลขเรียกDS567.83.ท9 ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 อุทยานประวัติศาสตร์ไทย = 10 Historical Parks around Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2545.
เลขเรียกDS566 .ส63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เกาะมหัสจรรย์ = 10 Amazing Island.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Trips Magazine, 2549.
เลขเรียกDS589.ต9 ท46 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เมืองโรแมนติก / กาญจนา หงษ์ทอง เรื่อง ; แม็กไกเวอร์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551.
เลขเรียกD923 ก6ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 เมืองโรแมนติก / กาญจนา หงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550.
เลขเรียกD923 .ก64 2550,914.43 ก427ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / ส่วนไทยนิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรร...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ส่วนไทยนิทัศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2554.
เลขเรียกDS588.ต9 ส255 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา