Found: 8,907  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 คนไทย บุคคลสำคัญของโลก / บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555.
เลขเรียกCT1541 บ426,923.1593 บ72ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ราชินีและกษัตรย์นานาชาติ / โดย อุดม ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2506.
เลขเรียกCT95 อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20 / ดวงธิดา ราเมศวร์
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ค.ศ. 2011 [2554]
เลขเรียกCT3202 ด193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สตรีผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคศตวรรษที่ 20 = 20 women icons of the 20th century / ดวงธิดา ราเมศวร์...
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : แพรธรรม, 2554.
เลขเรียกCT3202 .ด53 2554,920.72 ด17ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000 years of British coins and medals / John Kent.
ชื่อผู้แต่งKent, John.
พิมพลักษณ์London : Published for the Trustees of the British Museum by British Museum Publications, c1978.
เลขเรียกCJ2474.2 .K45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000-2099 : สหัสวรรษ--รหัสอันตราย / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ; บรรณาธิการ ณัฐสิทธิ์ จันทร์แก้ว
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2552.
เลขเรียกCB161 ว836,303.4 ว37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2008 standard catalog of world coins 1901-2000 / Colin R. Bruce, Senior editor
พิมพลักษณ์Iola, WI : Krause Publications, c2007.
เลขเรียกCJ1755 S785 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 มหาอุทกภัยท่วมโลก / อนุทิช ชูอรรถ.
ชื่อผู้แต่งอนุทิช ชูอรรถ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เม็กกูรู, 2552.
เลขเรียกCB161 .อ35 2552,001.9 อ189ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 วันสิ้นโลก / Lawrence E. Joseph ; ทรงพล สุขสุเมฆ แปล.
ชื่อผู้แต่งโจเซพ, ลอว์เรนซ์ อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกCB161 .จ94 2552,001.9 จ871ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 วิกฤตโลก 2555 ผลกระทบต่อประเทศไทย / จรี เปรมศรีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งจรี เปรมศรีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2553.
เลขเรียกCB161 .จ46 2553,363.34 จ47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
เลขเรียกCB161 ว15,363.34 ว111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 เขื่อนแตก แผ่นดินไหว น้ำท่วมใหญ่ / เกียรติ เกริกไกร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติ เกริกไกร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Sixth Sense, 2555.
เลขเรียกCB161 ก851ส,363.34 ก84ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวินาศ / ภราดร เบ้าสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภราดร เบ้าสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกCB161 ภ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวิปโยค? / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญาญาณ, 2554.
เลขเรียกCB161 .ช636 2554,001.9 ช357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20th-century world history.
พิมพลักษณ์Alexandria, Va : Time-Life Books, c2001.
เลขเรียกCB426 T971
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา