Found: 8,351  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระสารประเสริฐ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2532.
เลขเรียกCT1548.ส64 ว63
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ "เสด็จในกรมฯ" อดีตอธิการบดีของชาวธรรมศาสตร์ /...
ชื่อผู้แต่งขวัญดี อัตวาวุฒิชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกCT1548.น45 ข56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นักการศึกษาดีเด่นของโลก.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : นิวเสรีนคร, 2546.
เลขเรียกCT1548.ป65 ห36 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี อนุสรณ์ อมรฤทธิธำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2536.
เลขเรียกCT1548.อ44 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เหรียญกีฬาไทย / สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย, 2557.
เลขเรียกCT3617 ห731 2557,796.09593 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี = A Man called Puey / วันชัย ตันติวิทยาพิทั...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2559
เลขเรียกCT1548.ป5 ว6ห 2559,923.3593 ว115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีท่านอาจารย์วงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล 12 พฤศจิกายน 2537.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกCT1548.W6 ห3 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2543.
เลขเรียกCT1543.ศ4 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย / กาญจนา กาญจนสินิทธ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2543.
เลขเรียกCT1543.ศ4 ห159ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ผู้นำยอดเยี่ยมของโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอชั่น ฟอร์ คิดส์ จำกัด, 2550.
เลขเรียกCT203 ห159 2550,923.2 ร196 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ภาพและประวัติคนสำคัญของโลก / วีรกลุ ทองน้อย, บุญรอด โมราเมือง
ชื่อผู้แต่งวีรกุล ทองน้อย
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.
เลขเรียกCT203 .ว37 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รัฐบุรุษและสตรีคนสำคัญของโลก / โดย อ. ประมวลวิทย์.
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, 2505-2508.
เลขเรียกCT203.ท9 อ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รัฐบุรุษและสตรีสำคัญของโลก / อุดม ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์
พิมพลักษณ์[พระนคร] : โอเดียนสโตร์, 2505.
เลขเรียกCT203 .P73,920 อ44รก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รัฐบุรุษและสตรีสำคัญของโลก / อุดม ประมวลวิทย์
ชื่อผู้แต่งอุดม ประมวลวิทย์
พิมพลักษณ์พระนคร : โอเดียนสโตร์, c2507.
เลขเรียกCT203.T364 อ44,920 อ44รก 2507
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอัศวินและปราสาท = 100 things you should know about Knights & castles / เจ...
ชื่อผู้แต่งวอล์คเกอร์, เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558.
เลขเรียกCR4513 ว366 2558,929.7 ว366ห 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา