Found: 6,048  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,000 สารพันความรู้ รอบตัว รอบโลก / กวิน ซื่อแท้
ชื่อผู้แต่งกวิน ซื่อแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2546
เลขเรียกAC159 ก175ส 2546,030 ก323ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518.
เลขเรียกAC158 ย316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ความคิด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, 2518.
เลขเรียกAC158 ย318 2518,309.1593 ย238 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, 2538.
เลขเรียกAC158 .ย655
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี มหาจักรีบรมราชวงศ์และวิวัฒนาการของระบบข้าราชการพลเรือน / [ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... และคน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ. : สำนักงานเริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2526.
เลขเรียกAC158 ส473 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000 words : ศัพท์ภาษาอังกฤษ 2000 คำ ฉบับสมบูรณ์ English-Thai / [editor, Supawan Sukprasert]
พิมพลักษณ์[Bangkok : Patcharaphum Pub.], 2544.
เลขเรียกAG5 ส473 2544/5,423.9591 ส467ส 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2002 The Almanac for farmers & city folk / editor: Lucas McFadden.
พิมพลักษณ์Las Vegas, Nev. : Greentree Publishing, 2001.
เลขเรียกAY81.F3 O61 2002
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 10 H.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 13 L.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 14 M-Meta.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 15 Mete-My.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 16 N-Ni.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 21 S-Sous.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 3 B.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2004 Compton''s encyclopedia and Fact-index 4 C-Child.
พิมพลักษณ์chicaco Compton Co, 2004.
เลขเรียกAC.Ref.031 C738
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา