Found: 5,900  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถาม เล่ม 5 / [บรรณาธิการ ประวิทย์ สุวณิชย์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2539.
เลขเรียกAC158 ร192 ล.5,039.95911 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถาม เล่ม 9 / โดย ทีมงานนิตยสาร สารคดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2542.
เลขเรียกAG196 ห194,030 ร54ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถาม. เล่ม 10 / [บรรณาธิการ: ประวิทย์ สุวณิชย์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545.
เลขเรียกAC158 ร192 ล.10,039.95911 ร196
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถามเล่ม1 / ประวิทย์ สุวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ สุวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 2535.
เลขเรียกAG 196.T35 ป27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถามเล่ม2 / ประวิทย์ สุวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ สุวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 2536.
เลขเรียกAG 196.T35 ป27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ซองคำถามเล่ม5 / ประวิทย์ สุวณิชย์.
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ สุวณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์ , 2539.
เลขเรียกAG 196.T35 ป27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อบายอันตรายชาติ / ของ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2525 (พิมพ์ซ้ำ 2530).
เลขเรียกAC159.ส73 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 อบายอันตรายชาติ / สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ; ธีระ จันทิปะ, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
พิมพลักษณ์สงขลา : มูลนิธิศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2553
เลขเรียกAC159 ส73 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา "สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2560
เลขเรียกAru-01-016.10-2560-0387,0388,0389,0390
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปริศนาท้าทายโลก = 12 mysteries of the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2555
เลขเรียกAC 158 ด24 2555,001.9 ด24ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12+1 ปริศนาท้าทายโลก = 12+1 Mysteries of the world / ดาณุภา ไชยพรธรรม : เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2557.
เลขเรียกAC158 ด382 2557,089 ด382ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2418-2538 / กระทรวงการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2538.
เลขเรียกAG551.T48 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา