Found: 5,898  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,866
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไกลกลิ่นหอย / โดย ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2521.
เลขเรียกAC159 .ส74,081 ส.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5,867
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาตำนานลึกลับวบกอม/ ไชยประกาย ดวงธรรม.
ชื่อผู้แต่งไชยประกาย ดวงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2521.
เลขเรียกAG 243 ช864ข 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5,868
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาน่าฉงน : ถาม-ตอบปริศนา สนุก น่ารู้ ชวนพิศวงรอบตัวเรา / เดวิด เฟลด์แมน.
ชื่อผู้แต่งเฟลด์แมน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2552.
เลขเรียกAG196.T4 ฟ635,030 ด57ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5,869
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปริศนาอารยธรรมโลก / ไบรอัน ฮอห์ดัน เขียน ; ประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล แปล.
ชื่อผู้แต่งฮอห์ดัน, ไบรอัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2552.
เลขเรียกAG240 ฮ55,909 ฮ19ข 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5,870
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขรหัสโลกลี้ลับ! = World mysteries revealed / โดย Michael Bradley ; ผู้แปล, เชิญพร คงมา
ชื่อผู้แต่งแบรดลีย์, ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ดีไลท์พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกAG243 บ895,133 บ895ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5,871
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดโนเสาร์ / หนังสือไทม์ไลฟ์ ประเทศไทย ; ผู้แปล ทรายทอง ชูทรัพย์ ; บรรณาธิการ จำเนียร เหมะรัต ; writ...
ชื่อผู้แต่งรอคเก็ตต์, ซาบีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2546.
เลขเรียกAE71 ห144ดน 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,872
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดโนเสาร์ / เดวิด นอร์แมน.
ชื่อผู้แต่งนอร์แมน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535.
เลขเรียกAE90.T1 น5ส 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,873
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดโนเสาร์ = Dinosaurs / [Pauline Bush ; ผู้แปล ทรายทอง ชูทรัพย์ ; บรรณาธิการ จำเนียร เหมะรัต]
ชื่อผู้แต่งBush, Pauline.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาเก็ทติ้งมีเดียแอสโซซิเอตส์, 2538.
เลขเรียกAE71 ห144ดน 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,874
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไดโนเสาร์ เต่าพันปี / อุทัย หิรัญโต
ชื่อผู้แต่งอุทัย หิรัญโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2519.
เลขเรียกAC159 .อ73,081 อ44ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5,876
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไต่ตามโค้งตะวัน / นริศ มณีขาว ; บรรณาธิการ, สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งนริศ มณีขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2543.
เลขเรียกAC159 น46,158.1 น251ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5,877
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไต้ฝุ่นคาเฟ่ #1 : Life is everywhere / ไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา, วิศุทธิ์ พรนิมิ...
ชื่อผู้แต่งไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548.
เลขเรียกAC158 ท9ต 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5,878
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์ Internet-linked สารานุกรมร่างกายมนุษย์ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทร,อ 030 ป547ท 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5,879
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมการเปลี่ยนแปลงของอากาศและภูมิอากาศ / ผู้แปล : โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,880
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทมส์สารานุกรมอวกาศ / ผู้แปล : ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ, โกสุม จันทร์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาร์อีสต์พับลิเกชั่น, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2004 [2547]
เลขเรียกAE71 ท929ทอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา