Found: 6,005  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,701
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องไทยไทย / ปฬาณี ฐิติวัฒนา
ชื่อผู้แต่งปฬาณี ฐิติวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยุศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, [252-]
เลขเรียกAC159 ป499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,702
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องไทยไทย / ปฬาณี ฐิติวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งปฬาณี ฐิติวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยุศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน, [2525?]
เลขเรียกAC159 .ป56,959.3 ปฬ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,703
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่อง / ยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
ชื่อผู้แต่งยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2549
เลขเรียกAC159 ย25 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5,704
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเร่งความรู้เพิ่มความเก่ง / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2545.
เลขเรียกAG171 ก45,039.95911 ร753
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5,705
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล็กแห้ง/ ท่านโอ๊ต.
ชื่อผู้แต่งท่านโอ๊ต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มังกรกินหมู,
เลขเรียกAC158 ท379ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5,706
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล็งเป้าผู้ชาย...ยิงให้กระจายดีมั้ยเธอ = Romeo bandit's tactics/ Patcharee youngchareon ;บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งPatcharee youngchareon.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, [2546].
เลขเรียกAC 158 พ524ล 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5,707
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าด้วยปากกา / จำลอง โต๊ะทอง
ชื่อผู้แต่งจำลอง โต๊ะทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2528
เลขเรียกAC159 จ227,089.9591 จ217ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,708
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าด้วยปากกา / จำลอง โต๊ะทอง
ชื่อผู้แต่งจำลอง โต๊ะทอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2520?]
เลขเรียกAC159 จ377ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,709
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าสู่กันฟัง / สรจักร ศิริบริรักษ์ เขียน.
ชื่อผู้แต่งสรจักร ศิริบริรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542.
เลขเรียกAC159 ส4ล 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,710
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าสู่กันฟัง / สำรวย ลาชโรจน์.
ชื่อผู้แต่งสำรวย ลาชโรจน์ 2484-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกAC159 .ส64,361.1 ส697ล 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5,711
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเท่าที่เห็น 2 / พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกเมนเอก, 2550.
เลขเรียกAG196 พ164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5,712
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเท่าที่เห็น 3 / พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2552, [2009]
เลขเรียกAC158 พ164ล 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5,714
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องประเทืองปัญญา / สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์.
ชื่อผู้แต่งสุริยันต์ เทียมเพ็ชร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2552.
เลขเรียกAC158 ส866
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,715
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องร้อน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ร้านเล่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านเล่า, 2552.
เลขเรียกAC 158 ล261 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา