Found: 5,870  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,671
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู พ.ศ.2527-2529 เพิ่มเติม / กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2529
เลขเรียกArc016.10 ก151ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5,672
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ / [ผู้เรียบเรียง รักชนก โคจรานนท์ ; บรรณาธิการ สมลักษณ์ ...
ชื่อผู้แต่งรักชนก โคจรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกAM79.ท9 ร63 2548,069.068 ร283ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5,673
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท [videorecording] : Book start มหัศจรรย์หนังสือเล่มแรก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
เลขเรียกAC158 ผ931บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,674
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท [videorecording] : อบต.ปากพูน การเมืองฉบับประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
เลขเรียกAC158 ผ931อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,675
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท [videorecording] : แผ่นดินวิกฤต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2551.
เลขเรียกAC158 ผ931ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,676
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท. ตอนต้นทุนชีวิต กำไรสังคม [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2551.
เลขเรียกAC158 ผ931ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,677
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท. ตอนนมแม่ มหัศจรรย์อาหารมื้อแรกแห่งชีวิต [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2551.
เลขเรียกAC158 ผ931น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,678
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท. ตอนนวัตกรรมชาวบ้าน ภูมิปัญญา สร้างสุข [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
เลขเรียกAC158 ผ931นว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,679
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผ่นดินไท. ตอนเด็กไทยไม่กินหวานเพื่อโภชนาการของเด็กไทย [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2552.
เลขเรียกAC158 ผ931ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,680
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินไทย...ที่รัก / โดย เกรียงไกร นุชภักดี.
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร นุชภักดี.
เลขเรียกAC159 ก8ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,681
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพ้ได้แต่ไม่ยอม / หนุ่มเมืองจันท์
ชื่อผู้แต่งหนุ่มเมืองจันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานดี, 2555.
เลขเรียกAC 158 ห161พ 2555,650 ห37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5,682
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมงกะพรุนถนัดซ้าย / ประภาส ชลศรานนท์.
ชื่อผู้แต่งประภาส ชลศรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกAC159.ป4543 ม86 2549,089.95911 ป346มก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5,683
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลง / ลอเรนซ์ เมานด์.
ชื่อผู้แต่งเมานด์, ลอเรนซ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536.
เลขเรียกAE90.T1 ม7ส 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,684
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่..คุณแม่ช่อ วงศ์สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกAC158 ม7 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5,685
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่บ้านตะกอนคะนอง / ตาแป๋วมองโลก, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2560.
เลขเรียกAC159 ต224 2560,089.95911 ต335ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา