Found: 6,016  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
5,656
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัมพันธ์พาณิชย์, 2529.
เลขเรียกAC158 น376ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,657
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล.
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรม, 2521-.
เลขเรียกAC158 .น65
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5,658
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่ม 12 / ชมรมนักเรียรทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2529.
เลขเรียกAC158 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,659
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่ม 4 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2521.
เลขเรียกAC158 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,660
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่ม 6 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, 2523.
เลขเรียกAC158 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,661
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่ม 9 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรม, [2527?]
เลขเรียกAC158 น6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,662
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่ม 9 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2525.
เลขเรียกAC158 น376ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,663
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 12 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2529.
เลขเรียกAC158 ร856 ล.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,664
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 18 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรม, [2535]
เลขเรียกAC158 ร856 ล.18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5,665
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 21 / โดย ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, 2537.
เลขเรียกAC158 น6 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5,666
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 5 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2522.
เลขเรียกAC158 ร856
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,667
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 6 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2523.
เลขเรียกAC158 น376ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,668
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน เล่มที่ 7 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2524.
เลขเรียกAC158 น376ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5,669
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน.
ชื่อผู้แต่งชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรม, 2521-
เลขเรียกAC158 .น65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5,670
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้สำหรับประชาชน. เล่ม 9 / ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2525.
เลขเรียกAC158 ร856 ล.9
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา