Found: 7  Titles Order by: Show:   Per Page List(0)
1
image
Type Book
TitleDân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai = Folk Song and Folk Narrating Tale of the ...
AuthorTrần, Hữu Sơn.
ImprintHà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2012.
Call NumberGR313.2.L39 T73 2012
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
Type Book
TitleNhà ở của người Triêng ở Việt Nam = The Dwelling House of the Vietnam Trieng Ethnic Minority...
AuthorPhạm, Văn Lợi.
ImprintHa Noi : Nha xuat ban Chính trị quoc gia, 2010.
Call NumberGT362.6.Q35 P46 2010
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
Type Book
TitleSử thi Ba Na (Quyển 1) = Vietnam Bahnar Ethic Minority''s Epics (Volume One) / Viện khoa học xã hội ...
ImprintHà Nội : Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2005-.
Call NumberGR313.5.B35 S8 2005
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
Type Book
TitleS̉u thi Mo Nông = Vietnam Mnong Ethic Minority''s Epics / Đ̃ô H̀ông Kỳ (ch̉u biên).
Call NumberGR313.5.M57 S8 2014
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
Type Book
TitleTrang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam = The Laos Ethnic Minority Clothes in Vietnam North - W...
AuthorVõ, Thị Mai Phương.
ImprintHà Nội : Nhà xuất bản chính trị quốc gia-sự thật, 2012.
Call NumberGT1495 .V68 2012
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
Type Book
TitleTrang phục truyền thống của người Bih = Traditional Dress of Minority Ethnic Group of BIH / L...
AuthorLương, Thanh Sơn.
ImprintHa Noi : Nha xuat ban Van hoa dan toc, 2010.
Call NumberGT1495 .L86 2010
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
Type Book
TitleTư giới thiệu văn hóa : kinh nghiệm từ chương trình mê công : Dòng sông kết nối các nền văn hóa tại...
AuthorSmithsonian Institution Center for Folklife and Cultural Heritage
ImprintHa Noi : Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Di sản văn hóa, 2012.
Call NumberGR105.S65 S658 2012
Libraryศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)