Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเชื้อ แนวบุญเนียร : ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 9 พฤ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2531.
เลขเรียกAC8 ท535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = The golden jubilee museum of agricul...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : พิพิธภัณฑ์, 2544.
เลขเรียกAM378 พ711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการทางมนุษยศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะ, 2533.
เลขเรียกAZ782 ร156
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยและที่ปรึกษาด้าน.... และโครงการอบรม / บรรณาธิการ อุรุยา วีสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกAC158 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา