Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ชาติต้องการ = Character above all / บรรณาธิการโดย โรเบิร์ต เอ. วิลสัน ; อานุภาพ อิทธิบันลื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544.
เลขเรียกE176.1 ผ749,923.173 ผ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพ่อของชิงชัย / เกริก ยุ้นพันธ์
ชื่อผู้แต่งเกริก ยุ้นพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2535
เลขเรียกE ก763พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟากฟ้า / บุญถึง แน่นหนา, เรื่อง ; วีระ มณีรัตนะพร, ภาพ
ชื่อผู้แต่งบุญถึง แน่นหนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536.
เลขเรียกPZ90.T5 บ457ฟ,E บ457ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยานต่างดาว / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536
เลขเรียกPZ90.T5 ศ615ย,E ศ615ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาก่อนบ้านเกิด = Quitter son pays / แปลโดย อมรสิริ สัณห์สุรัติกุล.
ชื่อผู้แต่งอมรสิริ สัณห์สุรัติกุล ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2536
เลขเรียกE อ292ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลูกหมีเป็นหวัด / พรจันทร์ จันทวิมล เรื่อง ; สมชาย เวชวิทย์ ภาพ.
ชื่อผู้แต่งพรจันทร์ จันทวิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2522.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ43,E พ-ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันที่รุ้งทอสาย / พิบูลศักดิ์ ละครพล.
ชื่อผู้แต่งพิบูลศักดิ์ ละครพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2528.
เลขเรียกPZ90.ท9 พ64,E พ693ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิญญาณอเมริกา / นวม สงวนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งนวม สงวนทรัพย์.
พิมพลักษณ์พระนคร : คลังวิทยา, 2505.
เลขเรียกE312 .น53,92 ว19น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกา / แปลโดย สมกมล ไชยเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2540
เลขเรียกE178.6 ส556 2540,917.3 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน ค.ศ. 1945-1980 / สมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
ชื่อผู้แต่งสมร นิติทัณฑ์ประภาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2531-
เลขเรียกE169.12 .ส45,973.9 ส 213 ส 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องรอยเท้าในหิมะ = Footprints in the snow / Kenjiro Todutomi เขียนเป็นภาษ...
ชื่อผู้แต่งโตกุโตมิ, เคนจิโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2536.
เลขเรียกE ต862ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่น เขตการศึกษา 1 ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร กน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพน : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2539.
เลขเรียกDS570.M6 ป332,E ก615ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมประสบการณ์ตามความต้องการของท้องถิ่นเขตการศึกษา 5 ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์ / น้ำอ้อย แส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียกDS589.ก422 ล621,E ก615ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา