Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนกเจ้าฟ้ากับเด็กชายผมจุก / น้ำพรม พินิจวรรณศิลป์ เขียนเรื่อง ; บ้านเด็ก เขียนภาพ
ชื่อผู้แต่งน้ำพรม พินิจวรรณศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทต้นอ้อ, 2534.
เลขเรียกPZ90.T5 น526,E น-น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านเยอรมัน / แปลและเรียบเรียงโดย อำภา โอตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนยการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกPZ34 .น64,E อ698น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานอีสป / ดรุณมิตร ณ ทุ่งประสานมิตร (นามแฝง)
ชื่อผู้แต่งดรุณมิตร ณ ทุ่งประสานมิตร นามแฝง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524
เลขเรียกE ด-น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิวยอร์ก อัพทาวน์ ดาวน์ทาวน์ : ซอกแซกทุกซอกทุกมุมในนิวยอร์กซิตี้ =New York uptown downtown plus / ...
ชื่อผู้แต่งดวงรัตน์ เหล่าภราดรชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มัณธนาการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกE 151.N4 ด225น,917.47 ด172น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช (ค.ศ. 2001-2009) / อุไรวรรณ ธนสถ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ ธนสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกE840 อ247 2554,327.73 อ858น 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกฮิลลารี คลินตัน = Living history Hillary Rodham Clinton / เขียนโดย Hillary Rodham Clinton.
ชื่อผู้แต่งคลินตัน, ฮิลลารี รอดแฮม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เนชั่นบุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2546.
เลขเรียกE887.C55 ค46,920.72 ค17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกเพื่อนชีวิตใหม่ / เรียบเรียงโดย เสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียกRA644.A25 บ268,E ส928บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบารัค โอบามา ผมลิขิตชีวิตเอง / บารัค โอบามา, เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโอบามา, บารัค 1961-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
เลขเรียกE185.97.O23 อ285 2552,923.2 อ 959 บ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ทวีปอเมริกา / ธนู แก้วโอภาส.
ชื่อผู้แต่งธนู แก้วโอภาส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
เลขเรียกE18 ธ37,970 ธ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา